Baba Kuchi Širazi

 

Būties karalystėje, be Tiesos – Dievo, nėra nieko.

Švarioje jūroje nėra bangos ir putos.

Neprieis niekada iki Pavadinamojo tas,

Kuris kelyje pasitenkina Jo vardais.

 

Išplauk širdį nuo kūno aistrų, kaip Kuchi,

Kad įeitum į beribės „ jūros“ upę.

 

Visuotinis protas yra bejėgis Tavo esmės suvokime,

Jeigu nukreipęs jį į Tave, paskelbs: gelbėkite, mirštu.

Protas nepajėgus suvokti Jo esmės,

Jis apsiriboja Jo vardų ir atributų žinojimu.

 

Kai tu absoliučiai išsilaisvinai iš dvilypumo,

Tikėjimas ir netikėjimas, gėris ir blogis – visi identiški.

 

Gyvas kūnas – iš žemės, o siela – iš saulės.

 

Saugokis savo proto ir geidulingumo.

 

Vizijos moksle protas yra panašus į storžievį ir kvailį.

 

Venk sąvokų „ blogas“ ir „ geras“ , „ geras“ ir „ blogas“ .

 

                                                  

 

     Copyright 2008 Joga.
Visos teisės saugomos