Švento Pranciškaus malda

 

Viešpatie,

Padaryk mane savosios

Ramybės pasiuntiniu.

Leisk man nešti meilę,

Kur siaučia neapykanta,

Santaiką, kur vyrauja barniai,

Vienybę, kur gresia skilimas,

Tikėjimą, kur kankina abejonės,

Tiesą, kur viešpatauja klaida,

Viltį, kur braunasi nusiminimas,

Džiaugsmą, kur slegia liūdesys,

Šviesą, kur užgulusios tamsybės.

Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau

Kitus paguosti,

O ne pats būti guodžiamas,

Kitus suprasti,

O ne pats būti suprastas,

Kitus mylėti, o ne pats būti mylimas.

Nes kas duoda – tas gauna,

Kas atleidžia – tam atleidžiama,

Kas miršta –

Tas gimsta amžinai gyventi. Amen

 

     Copyright 2008 Joga.
Visos teisės saugomos