...kuriamas, taisomos klaidos...

Marius Petronis

Vakaruose užgimsta rytai

 

"Aukščiausia tiesa yra  sudeginti  visus šventus raštus" - Šeštasis budizmo patriarchas

 

Nepliurpk apie šventus dalykus, bet valdyk.

Žmonės pavargo nuo lozungų: ,,Mylėk savo artimą.” Kas gi atsisakys meilės pojūčio? Jeigu būtų pozityvių pojūčių ir emocijų parduotuvė, stovėtų eilė.

Farizėjai visus kviečia mylėti, bet patys nemyli ir nemoka mylėti. Kviesti mylėti tą, kuris jau turi meilės pojūtį, yra beprasmiška. O siūlyti meilę tam, kuris neturi meilės pojūčio, —  pasityčiojimas iš to žmogaus. Tai tas pats, kas sergančiajam vėžiu sakyti "Būk sveikas.”

 

Įvadas

 

Ši knygelė skirta tiems, kurie nori išsikapanoti iš stresų, ligų, nelaimių ir nesėkmių pelkės. Taip pat tiems, kuriems nepakanka esamo savęs pažinimo lygio, kurie trokšta nauja, niekados nepatirta ir svajoja apie savęs vystymą ir tobulėjimą.

Jeigu esate iš tų, kurie visąlaik prašinėja — ,,duok, parodyk, padėk, išmokyk, pagydyk”, arba reikalauja iš  kito stebuklo —  "parodyk abrakadabrą, tada aš  tavim patikėsiu”, —  tai  ši knygelė ne jums. Tik tas, kuris reikalauja stebuklo iš savęs paties, gali jį iš  tiesų gauti. Jėzus Kristus sakė: ,,Dangaus karalystė yra jumyse” — taigi ne kažkur, bet mumyse.

Tad kas tada mes esame, jei mumyse telpa pati dangaus karalystė —   su visais apaštalais ir pačiu  Dievu,  sėdinčiu soste? Biblijoje parašyta: "Dievas yra visur”.  Tai jeigu mumyse telpa Dievas kartu su savo karalyste ir viskuo, kas tik įmanoma, vadinasi, mumyse yra viskas ir be mūsų nieko negali būti. "Jūs esate dievai”, — rašoma Biblijoje. Taigi teoriškai kiekvienas iš  mūsų yra Dievas. Bet jeigu nėra realios pajautos, kad esate visur ir viskas yra jumyse, jei negalite pakartoti Kristaus stebuklų, tai esate dievai tik teoriškai.

Ši knygelė padės suvokti, kas jūs esate ne teoriškai, bet realiai, praktiškai. Teoriškai kiekvienas iš mūsų turime absoliučiai visas galimybes ir kiekvienas netgi gali tapti Dievu. Indijos kultūroje vartojama sąvoka "bhagavanas”. Pasaulio istorijoje bhagavanų būta vos vienas kitas: Jėzus Kristus, Buda, Krišna, Šiva, Don Menas ir dar keletas kitų. Kiekvienas turime šansą  irgi tapti bhagavanu —  tai yra visokeriopai save realizuoti.

Šiame  amžiuje, kai pasaulis perpildytas intelektualių žinių (internetas, televizija, tonos žurnalų, knygų), gausybė informacijos pradeda slėgti. Žmogus  pasimeta toje intelektualios informacijos lavinoje. Kiekvienas gali sužinoti viską, bet iškyla kita problema —  kaip naudotis tomis žiniomis gyvenime. Daugybė žmonių yra tarsi vaikštančios enciklopedijos bet jie nejaučia gyvenimo skonio ir skundžiasi sveikata. Pakalbėti apie šventus dalykus yra viena, o juos valdyti —  visai kas kita.

Todėl bhagavano idėja tampa kiekvieno teoretiko išsigelbėjimu. Formuojasi naujos epochos elitas. Pagrindiniu rodikliu taps savęs pažinimo lygis —   svarbu bus ne turto gausa, nuopelnai visuomenėje, bet savo esmės atskleidimas. Niekas netikrins, ar nenusirašinėji, ir pažymio nerašys.

Egzaminuoja pats gyvenimas, o blogas pažymys —  tai prasta sveikata, nepasitenkinimas gyvenimu ir savimi. Tuščios kalbos ir tuščia  puikybė visiems įgriso. Žmonės  pavargo, jiems nusibodo garbinti per televiziją kasdien rodomus išpuikusius stabukus ir stebėti svetimus gyvenimus. Žmogus trokšta tikrų tiesų, kurios radikaliai pakeistų jo paties kasdienybę, suteiktų tikrą pasitenkinimą ir pilnatvę. Kas iš to, kad Marija ištekėjo už Luiso Alberto, o koks nors  politikas prasuko milijoninę aferą? Kas iš to jums, kad kitam sekasi arba kad kitas daro stebuklus?

Jokie aiškiaregiai, ekstrasensai, būrėjai, magai ir raganiai nepajėgūs išspręsti žmogaus problemų. Geriausiu atveju jie tegali atlikti tik psichologo vaidmenį. Ir neretai jie iš tiesų ne prastesni psichologai, nei tie teoretikai, po keletą, metų prasitrynę universitetuose. Be paties žmogaus tikėjimo net Jėzus Kristus negalėjo nė vieno išgydyti ir nė vienam neįpūtė savo vidinio turinio. Be mūsų pačių noro, tikėjimo ir savęs pažinimo, mūsų problemų  neišspręs niekas. Atsigręžimas į patį save tampa neišvengiamu. Ši knygelė nekelia uždavinio tapti bhagavanu ir neduoda atsakymo, kaip juo tapti. Bet joje surasite daug naujų, įmanomų, savo galimybių. Galėsite pabandyti jas pritaikyti savo kasdienybėje. Be jūsų praktikos ši knyga verta ne daugiau, negu tualetinis popierius. Nebūkite kaip tie teoretikai, daug žinantys, bet nevaldantys tų dalykų,  apie kuriuos be perstojo kalba. Apie savo vidinius organus jie žino iš anatomijos vadovėlio, bet nejaučia jų tiesiogiai, žino apie gyvybinę energiją či, praną, bet nesinaudoja ja savo kasdienybėje, žino apie pulsuojančiąją jogą, pulso rūšis, bet net negirdi paties pulso, žino apie kokybiškas būsenas, meilę, džiaugsmą, be priežasties, bet nesugeba įeiti į jas ir nevaldo jų. Žino apie meridianus, čakras, kurias matė nupieštas knygutėje, bet kasdienybėje nesinaudoja tomis papildomomis savo galimybėmis. Jei ranka galite kiloti alaus bokalą, tai kokia jums nauda iš tų teorinių žinių apie kažkokius meridianus? Kaip jais naudojatės, jei tvirtinate, kad juos turite, nes matėte nupieštus paveiksliukuose? Nėra didesnės kvailystės, kaip priskirti sau tai, ko iš tiesų neturi, ir apgaudinėti save įvairiausiais prasimanymais. Norėdami pasirodyti ypatingi, išskirtiniai, daugelis priskiria sau tuos dalykus, kurių iš tiesų neturi ir nevaldo. Bet savęs apgaudinėjimas ir tuščia puikybė neišvengiamai anksčiau ar vėliau atves tik prie ligų  ir nepasitenkinimo. Geriau lašelis to, kas tikra, nei krūva išsigalvojimų ir didžiulė saviapgaulė.

 

KAS YRA MERIDIANAI?

 

Paveikslėliuose pavaizduotas žmogus su kažkokiomis linijomis ant kūno. Tos linijos —  ne patys meridianai, o tik teorinės nuorodos, kur ieškoti vidinio pojūčio. Nubrėžti meridianus ant popieriaus lapo ar savo kūno yra viena, o sužadinti toje srityje vidinį pojūtį ir jį lieti po savo organizmo erdvę —  visiškai kas kita. Kol nejaučiate jokio vidinio pojūčio tose kūno srityse, apie jokius meridianus negali būti nė kalbos.

Kiekvienas iš mūsų yra jautęs pasirąžymo pojūtį — atsikėlus ryte, arba po ilgo užsisėdėjimo. Būtent šis malonus pojūtis yra mūsų galimybė lieti jį po vidinę kūno erdvę iš vienos vietos į kitą  ir gauti skirtingus kūno ir psichikos pokyčius. Galite pastebėti, kaip rąžosi gyvūnai — pavyzdžiui, katinai ir šunys. Taigi kodėl esate ne kart, gyvenime instinktyviai rąžęsi? Atsakymas labai paprastas — tas malonus rąžuliukas ištraukia jus iš nemalonaus sąstingio būsenos, pozos.

Prisiminkite, kaip prausiatės, išsirengę iki pusės — namuose prie kriauklės ar kur nors prie gaivaus šaltinėlio gamtoje. Rieškučiomis semiate vandenį ir pilate ant rankų, veido, patrinate delnais veidą, tada vėl semiate iš šaltinio, vėl pilate ant savęs. Žmogus  prausiasi kiekvieną rytą ne todėl, kad per naktį būtų išsipurvinęs. Jeigu ką tik buvote apsunkę, pavargę, apsnūdę, tai po tokios savitonizacijos jaučiatės atsigaivinę ir žvalesni. Mat netgi tokia įprasta, primityvi tonizacija sužadina kūne malonius pojūčius ir daro įtaką būsenai, savijautai. Jeigu į šaltą  vandenį įkišite tik delnus, bet nesiprausite veido, tai galite ir nepažvalėti. Arba visi žino, kad esama erogeninių zonų. Vadinasi, įvairių kūno sričių tonizacija sužadina skirtingus pojūčius, savijautą ir būseną. Taip pat galite pastebėti, kad esant tam tikrai kūno padėčiai gerai galvojasi, o išsitiesinus, pakėlus galvą, išpūtus krūtinę nepatogu mąstyti, bet patogu greitai reaguoti į išorinį pasaulį. Taigi kūno padėtis yra labai svarbi sąlyga vienokiai ar kitokiai savijautai, emocijoms, būsenai išgauti. Kuprotas žmogus, suriestas į ragą, neturi sąlygų patirti džiaugsmo be priežasties, optimizmo, dvasino skrydžio jam lengviau patirti depresiją.

Galbūt esate pastebėję, kad kuo nors žavėdamiesi, darote tai smarkiau įkvėpdami. 0 stengdamiesi kitam ką nors įrodyti, karščiuodamiesi, tai darote su aktyviu, akcentuotu iškvėpimu. Jeigu jums sunku, esate pavargę ir dejuojate, tada pasyviai akcentuotai iškvepiate —  dūsaujate. Kaip matote, kvėpavimas — irgi labai svarbi sąlyga tam tikrai būsenai pasiekti.

Dar viena sąlyga — regėjimas. Skirtingos spalvos gali skirtingai veikti žmogų ir sužadinti skirtingas emocijas. Vasarą žvalgantis į žydrą dangų, gali apimti lengvumo jausmas, o vakare purpurinė dangaus pašvaistė gali sužadinti paslaptingumo jausmą. Ilgai ir įdėmiai žiūrint į kompiuterio monitorių, galima pajusti nuovargį ir kaustantį užsisėdėjimą. Dėmesio koncentracija į tašką,  objektą  sužadina in procesus. 0 žvalgymasis — kaip stovint ant kalno: apimant žvilgsniu iškarto visą horizontą sužadina jan procesus. Mūsų regėjimas ir spalvos — labai svarbūs faktoriai, turintys įtaką mūsų būsenoms.

Žinote, kad klausa irgi turi įtaką mūsų emocijoms, būsenoms. Įvairūs garsai, melodijos sužadina mumyse skirtingas fiziologines reakcijas ir emocijas.

Skonis irgi turi įtaką mūsų būsenoms. Saldumas sudaro sąlygas komforto ir jaukumo pojūčiui, o rauginti agurkai gerai tinka prie degtinės. Visiems gerai žinomi pagrindiniai skoniai —  saldus, rūgštus, sūrus, kartus —  sužadina mums

in procesus.

Kai žmogus apalpsta, jam po nosim pakiša amoniako. Bet kvapai irgi yra sąlyga  tam tikrai būsenai pasireikšti. Apalpęs žmogus būna apimtas in procesų, o amoniaku jis per prievartą iš jų ,,iškrapštomas”. Moterys kvėpindamosis nesuvokia, kad tie kvepalai jas visą dieną tonizuos, skatins tam tikrą savijautą. Dažniausiai tai esti in procesai, nes jan procesus sužadinantys kvepalai Vakarų visuomenėje —  retenybė.

Sąmoningai išnaudojus kvėpavimą,  spalvas, kvapus, garsus, skonį, kūno padėtį, galima tikslingai daryti poveikį savo savijautai, sveikatai.

Meridianų  ugdymą  savyje galima palyginti su mažu vaiku, kuriam kalasi dantukai — jam niežti ir jis kasosi dantenas.

Tai kas vis dėlto tie meridianai? Protas reikalauja konkretaus atsakymo. 0 atsakymo nėra, nes meridianus galima pajusti tik kiekvienam asmeniškai. Bet koks intelektualus bandymas išaiškinti, kas yra meridianai, tik galutinai suklaidins protą ir atitolins atsakymą.

Galima aiškinti taip: kūne yra daug įvairiausių  išsibarsčiusių aktyvių taškų ir jie, kad atliktą tam tikrą funkciją, susiburia į savotišką žvaigždyną. Kiekvienas taškas atlieka tik savo funkciją. 0 tie aktyvūs taškai, susibūrę atlikti tai bendrai funkcijai, vadinasi meridianu.

Įsivaizduokite, kad grupė skirtingų  žmonių susibūrė vienu tikslu pasiglemžti pinigų,  žaisti  krepšinio ar gerti degtinės. Štai ir turime tris meridianus: mafijos, krepšinio ir alkoholikų meridianas. Mafijos bosas atlieka savo funkciją  "torpedos” — savo, iždininkas — savo. Visi mafijozai skirtingi, bet juos vienija bendras tikslas — pinigai. Krepšinio meridianas irgi bus susibūręs vienam tikslui, bet jis nieko bendra neturi su nusikaltimais ir jo tikslas kitoks. 0 alkoholikų meridiano stimulas — svaigalai, tad pasiūlymu pažaisti krepšinį jų nesudominsi — jie puls tik prie kokio degtinės butelio.

Iš esmės meridianas —  visą kūną ir psichiką persmelkiantis tam tikras pojūtis ir būsena. Kokia tai būsena, tokie ir gyvenimo įvykiai. Įsivaizduokite, kad nuo 9 iki 11 val. yra mafijos meridiano laikas, tinkamiausias reikštis mafijai. Jeigu mafijozai tuo pasinaudos ir susiburs, tai visi įvykiai tebus mafijoziški. 0 nuo 11 iki 13 val. — tarkim, geriausias metas — susiburti krepšininkams. Jeigu jie susiburia, mafijozai pavirsta žiūrovais, aistruoliais ir mafijoziški reikalai, susišaudymai baigiasi — dabar jiems svarbu tik krepšinis. Taigi pakitus meridianui, pasikeičia įvykiai. Lygiai tokius pat pasikeitimus galite pastebėti gamtoje. Žiemą pakeičia pavasaris, pavasarį — vasara, vasarą — ruduo, ir vėl žiema. Arba rytas, diena, vakaras, naktis — viskas cikliškai ir harmoningai keičiasi.

Bet žmoguje ne visados viskas harmoningai keičiasi. Ir beveik visą mūsų ligų priežastis yra protas. Jeigu pradedate bėgti krosą, tai kita fazė bus nuovargis, o po nuovargio, savaime suprantama, natūralu pailsėti. Tik protas gali neleisti jums ilsėtis, nes siekiamas tikslas gali versti organizmą bėgti toliau. Štai taip ir atsiranda įvairiausios ligos. Vieni neriasi iš kailio dėl pinigų ir turtų, kitiems labai svarbu — populiarumas, pergalės, prestižinė vieta visuomenėje. Kitiems žlunga verslas ir jų protas deda pastangas, kurių organizmas negali pakelti. Infarktai, insultai —  tai užsitarnautas gyvenimo būdo rezultatas.

Gyvenime atsitiktinumų nebūna. Ligas ir kančias kiekvienas užsitarnauja pats. Viena mano pacientė jau 10 metų serga osteochondroze. Prieš apsilankydama pas mane ji jau buvo aplankiusi visus gydytojus ir žiniuonius. Žmogus daugiau nei 10 metų "treniravosi” savo gyvenimo būdu, vystė osteochondrozę, o nori stebuklo per akimirką...

Ši knygelė tam ir skirta, kad galėtumėte pastebėti kitų ir savo būsenas, apmąstyti  tolesnes savo galimybes,  keisti būsenas ir šitaip valdyti savo sveikatą, situacijas, įvykius, gyvenimą.  Protas gali tapti jūsų sveikatos draugu, o ne priešu.

Meridianus dar galėtume palyginti su radijo imtuvu. Išoriniame pasaulyje esama absoliučiai visko, bet norint tą visa tai priimti, pajusti, reikia savo viduje išvystyti tuos pojūčius. Išorinis pasaulis mums tegali atsiskleisti tiek, kiek esame pasiruošę ir subrendę savo viduje patys. Jeigu mes nepasiruošę, tai paslaptingos durys, už kurių  yra absoliučiai viskas, lieka uždarytos. Norint radijo bangomis klausytis muzikos, reikia turėti imtuvą. Nėra imtuvo —  nėra ir muzikos. Nėra regėjimo —  nėra šviesos, dangaus, saulės, spalvų. Be reginčiųjų, be jūsų pačių, nėra ką regėti, o tai, ką regite, priklauso nuo jūsų — teigia vedų išmintis. Koks  jūsų vidus, toks ir išorinis pasaulis. Pamėginkite įsivaizduoti, kad be tų organų, kuriuos turite nuo gimimo — regėjimo, klausos, uoslės, skonio, lytėjimo, kvėpavimo — imate ir išvystote papildomų, visiškai naujų savo organų. Kaip nuo gimimo aklas žmogus staiga praregėjęs išvystų naują realybę, kurios iki šiol nebuvo matęs — lygiai taip pat yra ir su meridianais. Pasakoti apie meridianus jų neturinčiajam — tai tas pats, kaip nuo gimimo aklajam pasakoti apie tai, ką matote. Jeigu aklasis staiga  praregėtų,  jis būtų sukrėstas ir patvirtintų,  kad viską įsivaizdavo ne taip, kaip jam pasakojo. Taigi žodžiai ir realybė skiriasi kaip diena nuo nakties. Žodžiai yra migla, už kurių slepiasi tai, kas tikra. Anot vieno didžiausių jogos autoritetų  Patandžalio, būtent žodžiai  įneša painiavos. Tad nebūkite teoretikai, būkite praktikai.

Štai  paveikslėlyje matote nuorodą, kurioje kūno srityje ieškoti pojūčio, norint išvystyti storosios žarnos meridianą. Didžiausia klaida manyti, kad ta linija, prasidedanti nuo piršto, besitęsianti per išorines rankų puses ir apimanti veidą, yra koks nors energetinis kanalas, kuriuo turi tekėti kažkokia energija. Tai absurdiški primityvaus proto, kuris visur kišasi, svaičiojimai, klaidingi įsivaizdavimai. Linijiškumas yra būtent jo paties savybė. Todėl jis ir daro prielaidą, kad reikia pojūtį traukti nuo piršto iki veido, iš taško A į tašką B. Vidiniame mūsų organizmo pasaulyje toli gražu viskas ne taip — čia nėra primityvaus proto dėsnių. Jūsų treniruočių metu protas visados bandys kištis, todėl turėsite mokytis jį valdyti.

Ką  reiškia ,,valdyti protą”?  Darydami asanas  arba kvėpavimo pratimus, medituodami, dainai susizgribsite, kad mintimis esate visiškai kitur —  galvojate apie tai, ką vakar matėte per televizorių, įrodinėjate savo teisybę kaimynui, svarstote, ką veiksite rytoj, galop —  galvojate apie tokius absurdiškus dalykus, jog gėda būtų kam papasakoti. Protas visąlaik užsiėmęs. Jis visąlaik "įjungtas” kaip televizorius. Įsivaizduokite — sėdite minkštame krėsle, kertate sumuštinį ir žiūrite labai  įdomų filmą, o kas nors jums televizorių... Jūsų emocijos įsiplieks kaip degtukas. Sugebėjimas  nukreipti dėmesį nuo vieno objekto į kitą, užmirštant apie ankstesnį, —  tai ir yra proto valdymas. Jeigu ilgai žiūrėsite į saulę, tai po to akyse ilgai raibuliuos dėmė. 0 jokios dėmės neturi būti —  turi būti kitas grynas vaizdas, be jokių ankstesnio vaizdo pėdsakų. Tai egzistavimo stilius čia ir dabar.

Vystydami egzistavimo būdą čia ir dabar, šį metodą —  regos sutelkimą j saulę ir atitraukimą  —  savo treniruotėse naudodavo jogai. Jeigu valgote, esate skonis ir nieko kito jums nėra. Jei kvėpuojate — esate tik kvėpavimas. Bet jeigu sportuodami galvojate, ką veiksite pasportavę, tai jau esate savo proto kalinys ir jis jus perkelia, ten kur nori.

Jūs nesate vien tik protas. Protas —  tik dalelytė jūsų. Bet išeina atvirkščiai.  Protas tampa pagrindinis, o jūs —  jo dalelytė. Ir ne jūs valdote protą, bet jis jus. Suvokimas, kad protas yra tik jūsų visumos dalelytė, jau yra didelis žingsnis proto valdymo link. Tai visiškai kitas požiūris į visus gyvenimo reiškinius, keičiantis absoliučiai visas ankstesnes nuostatas ir gyvenimo būdą.

Galima sakyti, kad beveik visą laiką jums ,,skauda” protą. Kuriai kūno daliai skauda, jei apvogė jūsų butą? Jums gi neskauda rankos ar kojos dėl to, kad kas nors išvadino kiaule, kad į Kanarus išvažiuoti neturite pinigų,  kad esate ne įžymybė, nepriklausote aukštuomenei, neturite apdovanojimų, mersedeso, verslo garantijų, solidžios sąskaitos banke, kad įvykiai klostosi ne taip, kad kiti kalba, elgiasi ar rengiasi ne pagal jus, kad aplinkui netvarka ir neteisybė... Nuo viso to beveik visados "skauda” protą. O jeigu jį skauda, vadinas, jis serga. O jei skauda nuolat, su pertraukomis, tai jūs — chroniškas ligonis. Kol gyvenimas klostosi taip, kaip nori jūsų protas, kaip jis suplanavo, tol proto neskauda. Bet tik menkiausias įvykis ne pagal jūsų proto ,,užsakymą”, iš karto —  skausmas. Jėzus Kristus yra pasakęs: ,Aš  atėjau gydyti ne sveikųjų, bet ligonių”. O kurgi tie sveikieji? Parodykit tą, kuriam neskauda protą. Kai vieno draugo verslininko paklausiu, kaip sekasi verslas, jis visada atsako, kad tai tikras "galvos skausmas”. Kitas draugas statosi namą,  bet tas namas jam irgi esąs "galvos skausmas”. žmogui visąlaik atrodo: užbaigsiu reikalus, praeis "galvos skausmas”. Bet tai tėra iliuzija, kuri visados baigiasi kitu "galvos skausmu”. Gerai būtų, jeigu namo statyba, buto remontas, verslo sėkmė, atostogos prabangiuose  kurortuose baigtųsi  proto pasikeitimu — deja, niekas  nepasikeičia.  Gali milijardą užsidirbti, rūmus pasistatyti  —  protas nepasikeis, tik taps dar įkyresnis. Vargšui visada atrodo, kad turtingasis yra laimingas. Bet iš tikro ir beturčiui, ir turtuoliui skauda tą pačią vietą — protą. Abu kenčia vienodai. Turtą dar reikia išsaugoti. Kasdien šimtai susitikimų, telefoninių pokalbių, ir visur turi suspėti. Užsidirbai — išsaugok tą lygį, kurį pasiekei. Išsaugok verslą, turtą, gerbėjų dėmesį ir t.t. Visi mano, kad sargas — tai toks darbas, bet tai gali tapti ir gyvenimo būdu. Tapai reikšmingas, populiarus — irgi privalai išlaikyti tą lygį. Nuo proto skausmo nepabėgsi. Juokinga klausytis, kai per televiziją kokia nors įžymybė pasiskelbia esanti be galo laiminga ir trokštanti, kad ir visi būtų laimingi. Ji laiminga dabar, nes sėdi televizijoje ir kol kas jai neskauda proto. Bet liga niekur nedingusi. Kaip būna chroniška sloga, taip būna ir chroniškas proto skausmas. Milijardai žmonių kenčia nuo chroniško proto skausmo.  Jeigu ai liga nesiplėstų į kitas ligas, tai dar būtų galima prisitaikyti ir patyliukais egzistuoti — su kauke išlendi į viešumą, ir vėl atgal j nepasitenkinimo urvą.  Deja, chroniškas proto skausmas yra visų  kitų  ligų židinys. Diabetas, vėžys, infarktas, insultas, kepenų cirozė, hipertonija, osteochondrozė, akmenys, druskos — visos ligos, išskyrus įgimtas ir infekcines, yra chroniško proto skausmo pasekmė. Jeigu turite chronišką proto skausmą, tai tik laiko klausimas, kol jis persimes į jūsų vidinius organus. Štai kodėl vaistai neišsprendžia ligų problemos — jie laikinai pagydo vidinį organą, bet nepagydo proto. Po masažo, tablečių, kitų procedūrų žmogui palengvėja, bet protas lieka tas pats, ir žmogus vėl atsiduria vaistinėje arba ligoninėje. Pastebėkite, kiek žmonių lankosi vaistinėse, pas gydytojus, ekstrasensus, žiniuonius. Bet problemos tęsiasi, nes priežastis yra protas. Kristus, Buda, Ošo, Patandžialis, Don Menas, — visi jie proto daktarai. Visų religijų paskirtis — galimybė išsigydyti  chronišką  proto skausmą.  Nes ši liga yra visų  kitų žmogaus ligų ir kančių priežastis. Ir neįmanoma išsigydyti šios ligos, kol žmogus pats to nepanorės ir neatsigręš į save. Vienintelis kelias — savęs pažinimas. Dievo ir savęs pažinimas yra tas pat. Pažinti Dievą — tai pažinti save, o pažindamas save, pažįsti ir Dievą.

Tik nereikia manyti, kad savęs pažinimas yra gulėti ant kušetės ir gražiai apie save galvoti. Jūs esate ne vien galvojimas, bet ir tikėjimas, kvėpavimas, lytėjimas, uoslė, skonis, rega, klausa, meridianai, širdies pulsas. Jus galite išvystyti ir kitą protą. Vystant meridianus, užsiėmus savęs pažinimu, keisis ir jūsų protas. Nuo savo primityvaus proto pabėgti neįmanoma, o jį neigdami, nekęsdami jo tik dar labiau sustiprinsite jo įtaką. Bet savęs pažinimo dėka protas gali atgimti ir tapti išmintingas. Išvysčius meridianus, energetiką, primityvus protas atgimsta kaip bioenergetinis. Žmogus  save padaugina. Prisideda naujos galimybės, prasiplečia išorinis pasaulis, — atsiveria dar vienos, naujos realybės durys. Vystydami meridianus, neišvengiamai pakeisite savo protą. Meridianų vystymas yra proto keitimas, jo  transformacija. Įprastai žmogus susieja regėjimą su lytėjimu ir mano, kad kitaip negali būti. Nors regėjimas turi savus dėsnius, o lytėjimas savus. Regėjimas nežino, kas yra lengva arba sunku, o lytėjimas nežino, kas yra didelis — mažas, arti — toli. Bet su- jungus regėjimą ir lytėjimą į šią primityvią schemą, užsiblokuoja visiškai kiti, nauji, įmanomi dėsniai. Pavyzdžiui, per atstumą galima judinti daiktus, liesti kitus žmones, gyvūnus, debesis ir t.t. Bet primityvus protas tampa filtru, atmetančiu visas mūsų naujas fenomenalias galimybes kaip neįmanomus dalykus ir dėsningumus. Tai, kas mums atrodo stebuklai, neįmanomi dalykai, savęs pažinimo dėka tampa visiškai realus ir paprasti dėsningumai.

Nereikia manyti, kad šioje  knygoje kritikuojamas protas. Būtų absurdiška ir neteisinga kritikuoti tai, kas mus maitina. Juk be proto neužsidirbsi pinigų pragyvenimui. Bet reiktų suvokti, kad protas turi atlikti tik savo funkcijas, o ne tapti diktatoriumi, užgožiančiu mumyse visa kita, iš ko mes sudaryti.

Pasirąžymo pojūtis liejasi mūsų vidinėje erdvėje tarsi bangomis, bet ne iš taško A į tašką  B. Nėra linijiškumo. Pažiūrėkite, kaip banguoja jūra — bangos tai pakyla, tai atslūgsta, atsimuša į krantą ir vėl nuteka. Meridianas — tai šaltinis, iš kurio semiate ir liejate tą kaifą — gyvybinę energiją či. Bangose maudotės, turškiatės kaip vaikas, persmelkiate save tuo kaifu kiaurai. Ir jeigu apims neapsakomo kūno lengvumo pojūtis, kai norisi šokinėti,  verstis per galvą, o psichikoje pajusite džiaugsmą, laimę, tai pradės aiškėti, kas yra storosios žarnos meridianas. 12 meridianų — tai 12 skirtingų šaltinių. Bet kol nejaučiate tų skirtumų, tai tėra tik teorija.

Kad meridianai prasikaltų taip, kaip vaikui kalasi dantukai, turite sudaryti sąlygas. Nėra sąlygų — nėra meridianų. Tos sąlygos — tai kūno padėtis, kvėpavimas, regėjimas, klausa, uoslė, skonis ir protas. Visos jan — aktyvaus atsidarymo — būsenos sužadinamos su įkvėpimu, sulietu į vieną pasirąžymo pojūtį. Kūno padėtis —  visados tiesiai, arba šiek tiek atsilošus. Regėjimas nesukoncentruotas kaip į televizoriaus ekraną, bet lyg žvalgytumėtės nuo kalno, vienu aprėpimu. O visos in — užsidarymo būsenos — sužadinamos atvirkščiai. Asanos, kurias matote paveikslėliuose, skirtos padėti jums sužadinti pojūčius meridiane. Mechaniškas asanų darymas neduos laukiamų rezultatų. Kad sužadintumėte pojūčius, galite naudotis pagalbinėmis priemonėmis: espanderius (rąžantis), tonizuojančius apsidaužymus kokiu nors amortizuojančiu daiktu, apsipylimus šaltu vandeniu ir visokius kitus, pačių sugalvotus būdus.

Jeigu perskaitę šias eilutes supratote, kas yra meridianai, tai jūs kokie buvote, tokie ir likote. Galite perskaityti šimtus knygų, išklausyti daugybę paskaitų ir likti nepasikeitę. Suprasti — tai reiškia nepasikeisti, neatsinaujinti, o savo senoje virvutėje užrišti dar vieną mazgelį.

To, kas nauja, suprasti neįmanoma. Tuo galima tik žavėtis ir trokšti. Jeigu susižavėjote savo naujomis galimybėmis, tai teks ateiti į treniruotes. Ir pirmame etape ne visiems lengva išsiversti be trenerio, nes treniruočių metu paaiškėja, kad daug kas yra kitaip, nei atrodė skaitant knygą.

 

KAS YRA FAZE

 

Fazė — tai jūsų būsena. Kaip gamtoje keičiasi metų laikai, taip keičiasi ir žmogaus fazės. Teoriškai žmoguje gali pasireikšti 12 pagrindinių fazių.  Visos jos skirtingos kaip metų  laikai, ir kiekviena vienodai svarbi, kaip  svarbus pavasaris ar žiema. Tarp fazių nėra hierarchijos. Tai vienas iš pagrindinių dėsnių, kurį turite suvokti iš karto. Pirmenybės atidavimas kuriai nors vienai ar kelioms fazėms neišvengiamai sukels ligą. Norėdami nustatyti, kokia dabar jūsų ar kito žmogaus fazė,  stebėkite pasireiškiančias emocijas ir psichikos būklę. Kadangi emocijos ne visados aiškiai parodomos, tai stebėkite elgesį ir reakcijas į įvykius, situacijas. Stebėkite savo ir kitų polinkius bei ketinimus, nes kiekviena fazė tarnauja ne tik sau, bet turi ir savo paskirtį —  tarnauti tolesnei savo ciklo fazei.

Fazė gali pasireikšti tik akimirką. Pavyzdžiui, karštą vasaros dieną nusimaudėte upėje, trumpam pasiekėte lengvumo būseną, o po keliolikos minučių vėl apsunkote. Trumpas įėjimas į fazę fiziologijos nepakeičia giliai. Būna, kad fazes užsitęsia: pavyzdžiui, žmogus daugelį metų dirba monotonišką  darbą  arba moteris  pagimdžiusi rūpinasi savo vaiku. Tai ir ilgai užsitęsusi žiema ar depresija, arba kai žmogus daugelį metų siekia tikslo.

Bet kuri užsitęsusi fazė gali tapti ligos, kančios ir gyvenimo be skonio priežastimi. Sunkiausia suvokti tą paradoksą  —  kokia faze, tokie gyvenimo įvykiai, situacijos, fiziologija ir ligos. Štai alkoholizmas — irgi užsitęsusi fazė. Kokių įvykių gali tikėtis alkoholikas? Ar sukeltų nuostabą, jei alkoholikas pradėtų skųstis, kad žmona jį pliekia su skuduru? Arba kad žada išmesti iš darbo, kad su pinigais striuka... Niekas nenustebtų ir atrėžtų: "mažiau gerk, nevidone.” Bet kai žmogus skundžiasi radikulitu, osteochondroze, širdies ligomis ir gausybe kitų ligų, tai jam nesako: "nevidone, keisk fazę ir ligos išnyks”. Gydytojai tik gražiai perspėja: ,"keiskite gyvenimo būdą, nes...” Bet žmogus nenori keisti fazės ir laikosi įsikibęs į ją kaip beždžione į bananą.

Būtent taip ir gaudomos beždžionės —  kokoso riešute pragręžiama skylė ir įdedamas gabaliukas banano. Beždžione įkiša ranką, pagriebusi sugniaužia kumštį, o ištraukti nebegali, nes kumštis  nepralenda. Atrodo, taip paprasta — atgniaužk kumštį, paleisk bananą, ir vėl laisvė. Bet beždžionė niekados nepaleis...

Lygiai taip pat ir žmogus. Nusistato sau tokius tikslus, arba taip užsiciklina, į ką nors įsikimba, kad kitoms savo fazėms nebeduoda įkvėpti. Kitos fazės juk ne svetimos ir jam taip pat priklauso. Jos kaip augalas, prasidėjus sausrai, laukiantis vandens.

Vienas mano bičiulis sako: "nuvažiuoju prie jūros pailsėti, bet po kelių valandų pasidaro nuobodu —  nėra jokios veiklos”. 0 aš jo klausiu: ,,Kuriai tavo kūno sričiai tos veiklos reikia? Jeigu veiklos reikia kvėpavimui —  tai kvėpuok gaiviu oro, jei uoslei —  uostyk jūros, pušų  aromatus, jei regėjimui — tai mėgaukis dangumi, spalvomis, jei skoniui —  ragauk įvairių valgių, jei lytėjimui — eik į šokius, o jei protui... —   tada tikrai jam  čia veiklos nėra. Protas gali taip užvaldyti žmogų, kad gyvenimas taps monotoniška katorga. Būna, žmogus viską žino, o gyvenimo skonio neturi. Arba protas taip įsuka į tikslus, reikalus, siekius, kad žmogus bėgte bėgte ir pribėga iki infarkto. Gyvenantį vien protu nuveskite į gamtą, kur informacijos protui nėra, ir jis ilgai nepabus — nuobodu. Tokie žmonės gamtoje puola valgyti arba geria degtinę. Rijimas yra protui pažįstama veikla ir čia, gamtoje, ši veikla gali tapti vienintele, užimančia protą. Vergaujantieji protui palaipsniui tampa mechaniniais spragtukais, kurie visada mechaniškai sukasi. Tokių žmonių stimulas — rytojus. O kas rytoj, jei savęs nepakeisi? Kur važiuoti, jei save visur tokį pat vežiesi? Gyvenantiems protu atostogos nepadės. Jie dirba, aria, nes atostogos jiems beveik vienintelis stimulas. O grįžus iš atostogų, šeimoje prasideda problemos. Nes vienintelis stimuliatorius jau patenkintas, o kitų nebėra. Ypač turtingose šeimose vyras galvoja: "nuvešiu žmoną į  Havajus, nebeniurzgės, geresnė, laiminga bus”. Bet jis nepagalvoja, kad tie Havajai sunaikins jos paskutinį stimuliatorių. Na, "prisiregistravai” Havajuose, o kas toliau? Grįžęs visiems  pažįstamiems filmuką parodei, kaip ten buvo gražu, ir kas toliau? Ogi tie patys barniai ir tas pats nepasitenkinimas. Juk savęs nepakeitei...

Taip daugelis ir gyvena, laukdami ypatingo įvykio. Kol ateis sėkmė, kol ką, nors nusipirks, kol kur nors išvažiuos, kol princas ant balto žirgo atjos, kol nutiks ilgai lauktas, ypatingas įvykis. Kiek tų ypatingų ir kiek kasdieniškų įvykių? Niekas nesusimąsto, kad jokio rytojaus nėra. Rytojus — tai tik žodis. O jo turinys esate jūs. Rytoj — vėl jūs. Jeigu jūs toks pat, tai koks jūsų rytojus?

Koks pats esi, toks ir tavo gyvenimas. Keisk save, pasikeis įvykiai, situacijos ir sveikata.

Žmogui sunkiausia suvokti, kad bet koks įvykis yra nė joks. Nėra nei gerų, nei blogų įvykių. Žmogus  pats "užsiprogramuoja” ir į įvykius reaguoja vadovaudamasis ta programa. Pavyzdžiui, jeigu atsitinka nesėkmė, tai galimos mažiausiai dvi skirtingos reakcijos. Įprastai žmogus kremtasi, pyksta, kritikuoja ir tik dar labiau pagilina užsidarymo fazę. O galima nuo to paties įvykio atsispirti ir pradėti atsidarymo fazę, galima pasidžiaugti gera gyvenimo pamoka. Tik suvokus, kad nėra nei blogų, nei gerų žmonių ir įvykių, galima išsikapanoti iš gilios ir destruktyvios užsidarymo pelkės.

Taigi savo reakcijas į įvykius galima keisti. Bet to nepadarys nei geros sąlygos, nei specialios priemonės — tik jūsų savisąmonė. Būna, kai žmogus bando pasveikti, išspręsti problemas ar vystytis nekeisdamas savo fazės. Deja, pagrindinis dėsnis toks: kol nepakeisi fazės, tai visi metodai, veiksmai ir minios tik sustiprins dabartinę fazę. Jeigu žmogus susirgo nuo savęs prievartavimo — "reikia, būtina” ir t.t. —  tai visokios sveikatingumo mankštos, krosiukai, kvėpavimo pratimai, dietos, visokie valymaisi tik sustiprins tą pačią fazę. Arba, kadangi dabar labai populiari joga, cigunas, tai žmogus praktikuoja. Giriasi, kad lanko jogą o charakteris juk nepasikeitęs. Tokie dažniausiai klausia to paties — kiek kartų kartoti vieną ar kitą asaną, kvėpavimo pratimą. Pats klausimas išduoda, kad žmogus nori rezultatą gauti per veiksmą. "Dešimt kartų įkvėpsiu, pasilenksiu, pritūpsiu...” —  ir koks buvai, toks ir liksi. Su mechanika gyvenimo neįveiksi. Štai tokie jogos mokytojai ir padaro iš jogos aerobiką. Vienas guru yra pasakęs, kad joga saugiau nei įprasta mankšta. Tai toks pat skirtumas, jei gertum degtinę ne stiklinėmis, bet puodeliais. Pakeitus fazę, tos pačios asanos ir kvėpavimo pratimai įgauna kitą  esmę, tad žmogus gauna kitą  rezultatą.  Jeigu per Jaučio fazę darysite asanas ar kvėpavimo pratimus, tai geriausiu atveju rezultatas bus kaip nuo įprasto sporto, bet daugiau nieko naujo negausite. Jogos praktikos tik dar labiau sustiprins tą fazę — mechaninį egzistavimo būdą. Arba, jeigu esant Svarstyklių fazei pradėsite bėgioti, kad atsikratytumėte antsvorio, tai tik dar labiau pagilinsite Svarstyklių fazę ir, savaime suprantama, priaugsite svorio. Ir jeigu būdami tos pačios fazės pradėsite laikytis dietų, tai stambėsite nuo kiekvieno kąsnelio. Galite ir nieko nevalgyti —  stambėsite nuo kąsnio. Tik pakeitus fazę, baigiasi tie rūpesčiai, netgi pasikeičia figūra, visa fiziologija. Jėzus Kristus sakė: ,,Pirmiausia ieškokite dangaus karalystės, o visa kita bus pridėta”. Pasikeitus fazei išnyksta viskas, kas buvo būdinga ankstesnei fazei: ligos, emocijos, fiziologija, įvykiai. Ankstesnis pasaulis (loka) pasislepia — kaip atėjus pavasariui, pasislepia žiema. Kur dabar tas pasaulis, kuris buvo vaikystėje? O juk dangus tas pats, Grįžulo Ratai tie patys ir kiemas tas pats, bet viskas dabar atrodo kitaip. Praktikuodami fazes, iš savęs neatimsite, neapvogsite savo gyvenimo, o priešingai — save padauginsite. Paleisdami vien, fazę ir pereidami į kitą, jūs neprarandate ankstesnės —  ji tik pasilieka laukti savo eilės. O įsikabinę į vieną fazę, netenkate kitų, taigi dalies savęs. Atiduodami pirmenybę kurioms nors fazėms, neigiate kitas, neigiate patys save. Tik pamėginkite neigti savo kvėpavimą,  neskirti dėmesio kūnui, uoslei, regėjimui, klausai ir tarnaukite tik savo primityvaus proto užgaidoms — ligos ir nepasitenkinimas jums garantuotas.

Taip daugelis ir gyvena. Mato ne akimis, girdi ne ausimis, bet protu. Protas tampa diktatoriumi. Akys nemato, kas yra neteisybė. Bet tarnaujantis protui žmogus ją visur pradeda matyti. Klausa nežino sklindančių garsų  prasmės, bet protas pradeda girdėti blogus ir neteisingus žodžius  ar neteisingai kalbančiuosius. Dangus nei geras, nei blogas, bet protas viską, suskirsto j gerą ir bloga. Ir vaikosi gera, o kenčia nuo bloga. Bet jeigu paanalizuotumėte, kam tarnaujate, tai apstulbtumėte —  tas ponas labai primityvus. Ir jūsų visos ligos tik nuo to primityvaus diktatoriaus. Atminkite, kad nesate vien protas. Jis tėra tik jūsų dalelytė, skirta atlikti tam tikrai funkcijai. Pamindami savo protą, jo veikimo principus, tarsi išrengsite jį nuogai ir pamatysite, kokiam apgailėtinam baubui vergavote šitiek metų. Pamindami savo protą, pasikeisite su juo vaidmenimis. Pastatysite diktatorių į savo vietą ir tada jau jis tarnaus jums, o ne jūs jam.

Įprasta astrologija teigia, kad jeigu žmogus gimė po Asilo ženklu, tai jis visą gyvenimą ir bus asilas. Ši knygelė neturi nieko bendra su tradicine astrologija ir fazių pavadinimai tik simboliški. Galima buvo pavadinti kitais pavadinimais —  tai esmės nekeičia. Nurodytą  dvylikos fazių visai užtenka, kad galėtumėte keisti savo emocijas, charakterį ir fiziologiją pagal savo norą bei situaciją. Atminkite, kad nėra pastovių  fazių.  Tai labai svarbu, kai gali kilti noras visus žmones pradėti skirstyti pagal fazes. Jei norite neapsigauti, visados stebėkite kitus ir save esamu momentu, čia ir dabar. Jeigu vakar jūsų draugui, žmonai ar vyrui buvo Vandenio fazė, tai nereiškia, kad ir šiandien jo fazė ta pati —  viskas keičiasi.

Paprastai žmonės haliucinuoja. Pavyzdžiui, žmona mano, kad pažįsta savo vyrą,  o vyras —  savo žmoną. Sutuoktiniai tvirtina, kad jau 10 metų kartu ir žino vienas kitą kaip nuluptus. Pažįsta, bet konfliktai šeimoje nesibaigia. Atminkite, kad jūsų sutuoktinis — du asmenys. Vienas — tas, kuris jūsų galvoje, o kitas — jums prieš akis, čia ir dabar. Tas, kurį jūs, kaip manote, pažįstate, apie kurį esate per 10 metų prikaupę informacijos, kuris yra jūsų galvoje —  tas yra netikras. Tikrasis sutuoktinis visados čia ir dabar. Todėl, kai tas tikras sutuoktinis nesielgia pagal jus, o jūs pykstate, esate nepatenkinti —  jūs bendraujate su tuo, kuris jūsų galvoje, o ne su tuo, kuris dabar prieš jus. Išvaizda lyg ir ta pati, bet žmogus gali būti visiškai kitas.

Arba prisiminkite tas akimirkas, kai įvyksta pirmoji pažintis, pirmoji meile. Paskui pradedi susitikinėti. Santykiai tampa ,,vidutinio nuotolio”. Patys sudėtingiausi santykiai — tai šeima. Meilei išsisėmus, prasideda pokalbiai: ,Ar tu mane myli?” — ,,Tai, aišku, kad myliu.” 0 juk anksčiau, kai meilės jausmas dar liepsnojo, tokie klausimai būtų buvę absurdiški, nes ir be žodžių viskas abiem buvo aišku. Žmogus priekaištaujantis kitam, haliucinuoja. Visi priekaištai turėtų būti skirti tik sau — tada dar yra šansas ištrūkti iš tų haliucinacijų. Priekaištauti — vadinas, haliucinuoti. Priekaištaujantysis bendrauja su savo proto patirtimi, o ne su realybe. Eidami savęs paminimo keliu, vieną dieną pastebėsite, kad daugelis žmonių sapnuoja. Jūs suvoksite, kad aplinkui pilna žmonių, sapnuojančių ir  negalinčių atsibusti iš savo košmarų. Jeigu atėjęs neradote savo automobilio ir tvirtinate policijai, kad jis čia privalėjo stovėti, nes vakar į čia pastatėte, tai jūs sapnuojate. 0 jeigu jo neradę suvokėte, kad situacija pasikeitė, tai jūs gyvenate čia ir dabar, jūs realybėje. Tai visiškai kitas egzistavimo būdas. Primityvus protas šio būdo nepajėgia įvaldyti. Vienas jogos guru, kuriam pavogė mobilųjį telefoną, pasakė: ,,Aš jiems mintyse atleidau ir palinkėjau gero ”. Teisingai pasielgė. Bet tai ne čia ir dabar egzistavimo būdas. Gero linkėti savo kenkėjams yra gerai, teisinga. Visose knygose apie tai rašo, galite perskaityti ir stengtis irgi elgtis teisingai. Teisingai melstis, teisingai bendrauti, teisingai valgyti, teisingai sportuoti, teisingai mylėtis, teisingai pabusti ir teisingai eiti miegoti. Stengtis gyventi teisingai — vadinas, nuolat save prievartauti. Šykštuolis galės pasakyti, kad taupiai pragyveno gyvenimą, o teisuolis —  kad kantriai. Kantrumas — kenčiančiojo savybė. Netarnaujantis savo primytiviam protui — ne kenčiantysis. Jeigu iš jūsų pavogė telefoną,  bet jūsų protas nesukūrė vagių,  kuriems  reikia atleisti —  vadinas, nebuvo jokios vagystės. Paprasčiausiai: kas buvo —  pražuvo. Situacija pasikeitė.  Ir kuo čia dėti kažkokie vagys, kuriems dar reikia atleisti? Visa ta situacija su vagimis ne reali, o vyksta prote. Žmogus  sapnuoja. O atleisti —  tai pakeisti sapną, nes jei pyktum, tai košmaras tęstųsi toliau. Todėl atleidimas toks svarbus ir propaguojamas visuose šventuose raštuose. Bet jeigu turite kam atleisti, vis tiek sapnuojate. Gyvenantysis čia ir dabar neturi už ką atleisti. O pykti ant dėsnio, kad viskas keičiasi, būtų psichinės ligos požymis. Kodėl nepykstate, kad vasara dingo ir atėjo ruduo? Pradėję ieškoti, kas kaltas, turėsite kam nors atkeršyti arba atleisti už "pavogtą” vasarą... Taigi telefonas mano, o vasara — ne mano? O kas suskirstė gyvenimą į "mano — ne mano”? Tai irgi egzistavimo būdas, programa, kuria pats žmogus "užsiprogramuoja”, o paskui ieško savo nepasitenkinimo priežasčių ir kaltininkų.

Eidami savęs pažinimo keliu, jūs surasite  įvairių egzistavimo būdų. Atminkite —   nėra nei blogų,  nei gerų egzistavimo būdų. Jie visi skirtingi ir duoda tam tikrų rezultatų. Gali susidaryti nuomonė, kad čia kritikuojami įvairūs guru. Iš tiesų tai ne kritika, o įvairių egzistavimo būdų atskleidimas, kad jūs galėtumėte atrasti save ir susivokti, kokias dar turite egzistavimo galimybes. Kritikavimas irgi gali tapti egzistavimo būdu. Bet kritikuoti galima tik save kitame. Kai ant kito pykstate, nekenčiate — tai nekenčiate savęs kitame, kai mylite — mylite save kitame. Kitas žmogus yra jūsų veidrodis. Viskas, ką gera ir bloga surandate kitame, būdinga ir jums, tik kol kas gali nepasireikšti. To, ko neturite savyje, kitame niekados nepastebėsite.

Studijuodami fazes, prisiminimais mėginkite sužadinti 12 emocijų. Taip išvystysite emocinę atmintį ir jūsų esmė bus jūsų pačių rankose. Jeigu savo prisiminimuose tokios patirties neturite, tai savo svajonėse ar fantazijose sukurkite jas —  bet ne protu, o išgyvenimais.

Studijuodami fazes pastebėsite, kad perėjimai iš fazes į fazę gali būti harmoningi ir destruktyvūs. Gamtoje ėjimo atgal nėra. Jeigu rudenį išsprogtų pumpurai, jie būtų pasmerkti žūti. Todėl visi ėjimai iš fazės į fazę prieš laikrodžio rodyklę bus destruktyvūs. O ėjimas į kitą fazę pagal laikrodžio rodyklę bus harmoningas ir nesukels ligų.

Ėjimas į priešingą fazę be specialių treniruočių irgi bus destruktyvus. Pavyzdžiui, iš Mergelės į Žuvį,  iš Jaučio į Skorpioną, ar iš Avino į Svarstykles — visi šie perėjimai gali sukelti ligas, tad ypač pradedančiajam tai griežtai nerekomenduojama. Todėl pradedančiajam iš pradžių reikia prisilaikyti harmoningų perėjimų iš fazės į fazę, ir tik specialiomis treniruotėmis galima daryti perėjimus netgi prieš laikrodžio rodyklę. Rodyklėmis yra nurodyti harmoningi perėjimai iš fazes į fazę.

Kadangi vakarietiškoje visuomenėje, ypač  tarp suaugusiųjų, atsidarymo — jan fazių  nedaug, jų apimtas žmogus beveik negali susirgti. Tad galima šių fazių patologija šioje knygelėje nenurodyta. Jeigu kas nors nuo laimės pojūčio numirs, tada prireiks nurodyti ir galimas jan  fazių patologijas.

Studijuodami ir surasdami savyje visas fazes, pradėsite žmonių neskirstyti į blogus ir gerus, bet visados matysite kituose save, savo paties fazę. Tolerancija taps natūraliu dalyku. Suprasdami, kuo gyvena kitas žmogus, pagerinsite santykius su aplinkiniais. Ten, kur dažnai nepavykdavo susikalbėti —  šeimoje, tarp bendradarbių — dabar, suvokę priežastis, galėsite keisti įvykius. Kiekvienu gyvenimo momentu kiaurai matyti kitą — kuo jis gyvena, kas jam įdomu, kokios jo emocijos, galimybės, ko galima ir ko negalima iš jo tikėtis, kas jo laukia toliau ir ką jūs patys galite keisti, — visa tai suteiks jūsų gyvenimui naują kokybę. Įvykių, situacijų susikūrimas ir jų valdymas taps natūraliu dalyku. Jūsų sveikata ir gyvenimas atsidurs jūsų pačių rankose...

 

 

Atsidarymo — jan ir užsidarymo — in fazės

 

JAN

 

JAN – Atsidarymas. Lengvumas. Tikėjimas.  Buvimas išoriniame  pasaulyje, be  priekaištų, Kitų  nekritikavimas, Patiklumas. Dvasinis  skrydis. Kontaktiškumas be kritikos ir  abejonių. Laimė. Džiaugsmas be  priežasties. Spontaniškumas. Laisvė. Egzistavimas  be  tikslų,  reikšmingų  ir  ypatingų dalykų, įvykių. Lygybės išmintis. Vietoj  intelektualaus  žinojimo betarpiškas egzistavimas ir  pajauta.

 

IN

 

IN - Užsidarymas. Masė, galybė, jėga. Pasitikėjimas savimi.  Teisuoliškumas,  žinios.  Taikumas, atlaidumas,  gailestingumas. Džiaugsmas nuo sėkmės, pergalių  ir  garantijų  gerbūviškam egzistavimui.  Komfortas,  jaukumas,  šlovė,  mada, sėkmė. Atgaila. Kritiškumas. Abejojimas, nepasitikėjimas.  Įžeidumas,  pažeidžiamumas. Gyvenimo  prasmės ieškojimas. Dvasingumo  vaikymasis. Tiesos troškimas. Dvipoliariškumas  (gėris — blogis; tiesa — melas; ypatinga —  nereikšminga ir t.t.)

 

Žmogaus pasaulėžiūra, psichika, emocijos, fiziologija, reakcijos į įvykius, situacijas, elgesys, energetika gali priklausyti

jan arba in procesams. Pavyzdžiui, apimtam jan procesų žmogui yra svetima hierarchija, įvairūs tikslai, gyvenimo prasmės paieška. Jis nepatiria psichikos sunkumo ir gyvenimo įvykių keblumų. Jis nevartoja jėgos ir prievartos kitų atžvilgiu. Niekam nieko neįrodinėja,  nekritikuoja, neįsižeidžia, nepatiria džiaugsmo nuo sėkmės, pergalių, bet džiaugiasi be priežasties.

Žmogus,  kuriam yra in procesas, siekia tikslų, ieško gyvenimo prasmės, vaikosi sėkmės, kritikuoja, įrodinėja ir ieško tiesos. Bet jis negali patirti džiaugsmo be priežasties, meilės be prisirišimo, dvasinio skrydžio, dvasingumo ir visų kitų savybių, kurios priklauso jan. Ir  tik įėjus į atsidarymo — jan —  procesą, šios savybės pasidaro įmanomos.

Visi procesai turi savo ribą. Štai  išsiverkus pasidaro lengviau, po ligos ateina gyvenimo džiaugsmas, po žiemos — pavasaris, po nakties — rytas, po jaunystės —   senatvė. Viskas gyvenime pasmerkta neišvengiamoms permainoms. Kai išsisemia jan , prasideda in. Tiek jan, tiek in yra vienodai svarbu ir papildo vienas kitą. Bet jan ir in procesai nesuderinami vienu metu. Žiema su vasara, diena su naktim, laimė su tikslais, masė su lengvumu, hierarchija su lygybės išmintimi, meile su prisirišimu, rytiečių pasaulėžiūra su vakariečių... Dviejų skirtingų jan ir in procesų vyksmas vienu metu sukelia ligas. Kaip rudenį pražydusi obelis pasmerkta žūti, taip ir pavargęs žmogus, priverstas ar verčiantis save dirbti, būna pasmerktas hipertonijai. Pirmame etape jūs turite suvokti, kuo skiriasi jan ir in. Paieškokite in ir jan procesų gamtoje, paanalizuokite pagal in ir jan savo gyvenimo laikotarpius. Pasvarstykite, ką  mėgstate veikti laisvalaikiu, kuriam  procese esant jį dažniausiai praleidžiate. Išsiaiškinkite, kokios savybės, emocijos, reakcijos j situacijas priklauso

jan ir in procesams. Tik neskubėkite greitai daryti išvadų, nes galite apsigauti. Štai daugelis mano, kad atleisti kitam skriaudas yra dvasingumas, o iš tikrųjų tai užsidarymas — in.  Tikras teisuolis neturi ką atleisti.

Valstybes, tautos irgi pereina per įvairias egzistavimo fazes. Pirmame etape paanalizuokite, kokio proceso buvo ar yra apimtos jums žinomos valstybės. Pavyzdžiui, kokioje fazėje buvo Lietuva sąjūdžio laikotarpiu, kaip viskas keitėsi ir kokia dabar jos fazė. Pradžioje atskirkite in nuo jan. Po to pastebėsite, kad in ir jan procesai gali būti aktyvūs ir pasyvūs. Štai aktyvus in būna, kai žmogus intensyviai dirba arba sportuoja, o paskui neišvengiamai pereina į pasyvų in, ilsisi. Aktyvus jan atitinka rytą, ar pavasarį, o pasyvus  jan  —  dieną  ar vasarą.  Aktyvus in  atitinka rudenį ar vakarą, o pasyvus in — naktį ar žiemą.

Taigi meridianų yra 12 —  šeši jan ir šeši in. Atitinkamai šešios  jan fazės ir šešios in fazės. Visa  tai turėsite surasti savyje, pajusti esminius skirtumus ir išmokti valdyti.

 

 

ST0R0SI0S ŽARN0S  MERIDIANAS

 

Aktyvumas paros metu: 5—7  val. Zodiako   ženklas: žuvys. Tonizuojanti spalva: žydra. Tonizuojanti mantra : TA-JA su įkvėpimu. Stimulas:  tai, ko gyvenime dar nepatyrė. Įvykiai: laimė.

 

Žuvies  fazės nustatymas sau ir kitiems

 

Džiaugsmingai švelnus, rytinis prabudimo procesas.

Mėgavimasis tuo.

Gyvenimiškas džiaugsmingumas nuo laukiamo, nepatirto,  jausmo, ko dar niekados nebuvo.

Betarpiškas atvirumas.

Išankstinio nusistatymo nebuvimas.

Lengvumas kūne ir pscihikoje.

Žavėjimasis.

Ramus geranoriškumas.

Išeities paieška.

Laimės pojūtis.

 

CHARAKTERIS

 

Kai žmogus miega arba mąsto, jis esti giliai savyje, užsidaręs nuo išorinio pasaulio. O storosios žarnos meridianas — atvirkščiai, ištraukia žmogų iš gilaus pasinėrimo j save. Galite pastebėti, kai ilgai užsisėdėjęs žmogus ima rąžytis. Storosios žarnos meridianas kaip auštantis, džiaugsmingas, gaivus rytas paleidžia naktį ir perjungia mūsų organizmą į atsivėrimą išoriniam pasauliui. Persmelkia gaivumo jausmas ir švelnus neapsakomas jauduliukas, žadantis kažką, ko dar nebuvo. Gyvenimas tik prasideda ir žada kažką netikėtai nuostabaus. Šis charakteris — kaip pavasarį dygstantis daigelis —  jis švelnus, minkštas, bet kartu ir viską pramušantis. Šis charakteris lengvas, besistiebiantis į saulę ir gyvenimą.

Jeigu užtonizuosite savyje storosios žarnos meridianą, tai kūną ir psichiką užlies neapsakomo  lengvumo pojūtis. Jeigu ką tik buvote apsunkę, prislėgtos nuotaikos, tai dabar pajusite džiaugsmo be priežasties bangą, gyvenimas nušvis visiškai kitomis spalvomis. Jei ką tik jautėtės gyvenimo įsprausti į tam tikras ribas, tai dabar pajusite, kad nėra jokių ribų. Pasaulis nuostabus. Žmonės, lietus, šaltis, gyvenimo sąlygos — viskas šiam charakteriui nuostabu. Paprastam žmogui sunkiausia suvokti — kokia būsena, fazė, tokie ir gyvenimo įvykiai, toks rezultatas. Koks charakteris, tokios gyvenimo situacijos ir tokios ligos.

O jeigu esant žuvies charakteriui užklups nelaimės, sunkumai, negandos? Atsakymas labai paprastas — esant storosios žarnos meridiano fazei, sąvokos "nelaimė” tiesiog nėra. Taigi nėra ir pačių nelaimių. Sąvoka "nelaimė” yra iš visiškai kitos fazės, todėl ten ir tegali būti. Esant storosios žarnos meridiano fazei gali apimti tik tam tikras ankštumo jausmas. Sakykim, jeigu suserga suaugęs žmogus, tai jis kenčia, o sergantis vaikas jaučia ankštumo jausmą, nes laikinai negali dūkti. Jeigu suaugusįjį išvadinsite visokiais žodžiais ir dar liepsite stovėti kampe, tai jam bus pažeminimų pažeminimas ir kančių kančia, o vaikui — net ne bausmė. Tik suaugusieji mano, kad pastatę vaiką į kampą, nubaudė jį. Vaikas po kelių minučių tame ankštame kampe suranda gyvenimą ir pradeda pirštu braukyti sieną, po to tas pirštas jam tampa lėktuvėliu, o jis pats — lakūnu. Vaikas vėl žaidžia.

Taigi storosios žarnos meridiano fazėje nuo tų gyvenimo įvykių, kurie kitoje fazėje vadinami nelaime, nesėkme, galite tepajusti tik ankštumo jausmą.  Bet tai tik pagerins fazės kokybę — jūs susikoreguosite ir greitai surasite išeitį iš situacijos. Pavyzdžiui, Mergelės fazėje yra sąvoka "kančia”, o esant žuvies fazei, į tuos pačius įvykius žmogus reaguos be kančios ir iš to laikino ankštumo pojūčio nesunkiai suras išeitį.

Šiame  pasaulyje yra absoliučiai viskas, kas tinka visoms fazėms. Bet negalima iš karto vienu metu būti visose fazėse. Juk užsimerkus iš karto pasislepia tai, ką žmogus ką tik matė — dingsta spalvos, saulė. Panašiai yra ir su fazėmis.

Štai Mergelės fazėje būna ir žemo lygio, ir reikšmingi žmonės, o perėjus į žuvies fazę, jie dingsta. Tam, kuriam yra storosios žarnos meridiano fazė, be šios fazės, nieko kito neegzistuoja. Jeigu šios fazės "akys atmerktos”, tai visų kitų fazių "užmerktos”. Išorinis pasaulis dabar kontaktuoja tik su čia faze, kuri tokia pat, kaip žmogaus viduje. Tuo metu nieko kito nėra. Esant šiai fazei, žmogui tebus tik šios fazės rezultatai.

Storosios žarnos meridiano fazėje nėra nei gerų,  nei blogų žmonių. Pasaulis nuostabus savaime, be blogio ir gėrio. Šis charakteris neskirsto nieko nei į bloga, nei į gera, o gyvena pagal tokią situaciją, kokia yra tuo momentu. Įėjus į storosios žarnos meridiano fazę, situacijos ir žmonės tampa kitokie — į bet kokią gyvenimo situaciją atsiliepiama be jokių priekaištų ir kančios, nėra ir sąvokos "blogai”. Nėra ir tikslo, tad gali mėgautis tuo, kaip yra — čia ir dabar. Laisvė —  ne tada, kai turi daug pinigų ir gali pirkti ką nori, arba gali priversti visus aplinkui šokti pagal savo dūdelę. Laisvė — tai pasitenkinimas kiekvieną gyvenimo akimirką, čia ir dabar. žmogus, besimėgaujantis kiekvienu gyvenimo momentu, yra nepaprastai gyvybingas ir iš tiesų laisvas.

 

Naivūs klausimėliai

 

1.  Ar pabudę pasitinkate rytą su džiaugsmu? Ar kūne pajuntate neapsakomą lengvumą? Ar užlieja džiaugsmas nuo nežinomybės, ką atneš šiandiena.

2. Ar dažnai  pasijuntate savo mieste taip, lyg jo  visai nepažinotumėte ir būtumėte jame pirmą kartą?

3.  Ar dažnai jaučiate, kad gyvenimas jums tik prasideda — lyg pirmokėliui, kuriam dar viskas prieš akis?

4.  Ar dažnai sakote: "Ko ten eiti? Ko aš ten nematęs?” Ar sugebate kur nors eiti, važiuoti be išankstinio nusiteikimo, mėgaudamiesi laukiama nežinomybe?

5.  Ar galite pažvelgti j savo pažįstamus žmones taip, lyg matytumėte juos pirmą kartą gyvenime —  be tos informacijos, kurią apie juos turite sukaupę savo galvoj per daugelį metų? Ar kiekvieną rytą įeinate į žuvies  fazę? O gal rytą pabudę skubate ir jums nėra laiko džiaugtis? Gal ryte jums būna svarbesnių dalykų už rytą?

 

SKRANDŽI0  MERIDIANAS

 

Aktyvumas paros metu: 7—9  val.Zodiako  ženklas: Avinas. Tonizuojanti spalva: dangaus žydruma. Tonizuojanti mantra

: L0, po įkvėpimo sulaikant kvėpavimą. Stimulas: bet koks gyvenimo įvykis. Įvykiai: dvasinis skrydis, gyvenimo džiaugsmas, nemirtingumas.

 

Avino fazės nustatymas sau ir kitiems

 

0ptimizmas.

Pasitikėjimas gyvenimu.

Savarankiškumas.

Pasiaukojimas.

Didžiulis dosnumas.

Susižavėjimo jausmas.

Entuziazmas.

Dvasinis skrydis.

Lengvumas kūne, šoklumas, staigi reakcija.

Gyvenimiškas džiaugsmingumas.

Bebaimiškumas.

Nemirtingumo išgyvenimas - pojūtis, kad esi nemirtingas.

 

CHARAKTERIS

 

Žuvies fazėje nebūna jokių ribų, o skrandžio meridiano fazėje žmogus susiduria su kliūtimis. Bet jeigu užsitonizuosite skrandžio meridianą ir įeisite į šią fazę, tai kiekviena jūsų gyvenime iškilusi kliūtis sužadins ne nervingumą ar neviltį, bet sustiprins, įtvirtins pasitikėjimą gyvenimu. Esant skrandžio meridiano fazei, bet koks sunkumas į naudą. Šis charakteris įsitikinęs — kad ir kas bloga gyvenime nutiktų, viskas į gera, o gyvenimas žino, ką daro. Per šią fazę žmogus pasižymi džiaugsmingu įsitvirtinimu  gyvenime. Šis charakteris beprotiškai pasitiki gyvenimu — kitos fazės gali tik pavydėti tokio optimizmo. Tokie žmonės pasitempę — krūtinė pakili, pilvas įtrauktas. Laikysena išdidi kaip Mikelandželo skulptūros Dovydo, bet charakteris —  visai be puikybės, pasipūtimo. Avino fazės žmogaus neįmanoma išgąsdinti — jis jaučia tokį dvasios pakilumą,  kad jį apima nemirtingumo  jausmas. Užsitonizavę skrandžio meridianą, galite natūraliai, be jokių abejonių, pajusti, kad esate nemirtingi.

Įėjus į Avino fazę gyvenimo sunkumai tampa tokie pat žaismingi, kaip ugniniai kamuoliukai cirko žonglieriaus rankose. Avinas nežino, kas yra kančia, nes jis negyvena rinkdamasis. Tai, ką  jam gyvenimas siūlo čia ir dabar, tai ir yra viskas. Avinui nėra nieko, kas jį šauktų kaip galimybė, kurios nėra čia ir dabar, tuojau pat. Viskas, kas tik gali būti, yra čia ir dabar, kiekvieną akimirką. Paprastam žmogaus protui tai nepaprastai sunku suvokti. Dažnas atsidūsta:  "Anksčiau buvo geriau... Kanarų salose šilčiau...” O Avinas pasakytų: "Kaip yra dabar, taip ir turi būti”. Pradėti svajoti, galvoti apie nesamus dalykus Avinui reikštų  daug ko netekti iš to, kas dabar yra jam prieš akis.

 

Naivūs klausimėliai

 

1. Ar rytą  pajuntate tok kūno lengvumą, kad norisi  šokinėti, verstis per galvą, norisi skristi? 0 gal atvirkščiai — nuolat jaučiate kūno ir psichikos sunkumą? Patikrinkite save —  ar lengvai ir su malonumu užlipate į penktą aukštą?

2. Ar dažnai jaučiate beprotišką optimizmą be priežasties? Ar pasitikite gyvenimu? Ar tikite tuo, kad gyvenimas žino, ką daro, ir viskas tik į gera? O gal atvirkščiai — jaučiate, kad gyvenimas jums neteisingas? Kokiose fazėse žmogus dejuoja, skundžiasi gyvenimu? Ką dažniausiai veikia susitikę nebejauni žmonės?

3. Ar pajuntate neapsakomą džiaugsmą nuo to, kad neturite jokių garantijų dėl savo ateities? Ar  dažnai pajuntate suvokimą, kad gyvenimas be stabilumo, garantijų  ir yra didžiausias komfortas?

4. Kada paskutinį kartą jutote dvasinį skrydį?

5. Ar galite išvis atsiriboti nuo savo geresnės ateities ir mėgautis nuo tos minties, kad jos neturite?

 

KASOS MERIDIANAS

 

Aktyvumas paros metu: 9—11  val. Zodiako  ženklas: Jautis.Tonizuojanti spalva: šviesiai  žalia. Tonizuojanti mantra: CHA su iškvėpimu. Stimulas: paskata, veržlumas, pranašumas. Įvykiai: veikla.

 

Jaučio fazės nustatymas sau ir kitiems

 

Jėga. Galybė.

Pasitikėjimas savimi.

Veržimasis būti pranašesniu, pirmauti.

Pergalių džiaugsmas.

Svajonės apie pirmavimus ir pergales.

Teisuoliškumas.

Atkaklumas.

Didybė.

 

CHARAKTERIS

Paskata, veržimasis pirmauti. Prestižas, pergalės, pranašumas. Viskas, kas šlovinama ir mada sėkmę, stimuliuoja šį charakterį. Štai jaunimas dar nežino prestižinių profesijų turinio, bet jau trokšta patekti į pirmąsias gretas. Jautį stimuliuoja ypatinga veikla. Stimuliacija galinga, todėl šis charakteris gali būti labai darbštus, kantrus, ištvermingas, didvyriškas. Jautis nebijo pavojų, sunkumų. Jis negali nustygti vietoje. Jam nesvarbi veiklos vieta — svarbu tai, kas vilioja. Netgi rizikuodamas savo gyvybe Jautis gali veržtis į tai, kas jį stimuliuoja. Šis charakteris negali vystytis garantuotos gerovės sąlygomis. Todėl pasyvios užsidarymo fazės Jaučiui ne autoritetai. Prieš pranašesnius už save Jautis "nuima gazą”. Bet jusdamas savo pranašumą  gali buti despotiškas. Jaučiui kiekviena pergalė, sėkmė —  tai paskata siekti dar. Taip formuojasi sąvoka "aš”.  Tas "aš” gali  išaugti iki  pasipūtimo. Pralaimėjimai skatina dėti daugiau pastangų. Patyręs pralaimėjimą Jautis gali pajusti per daug užsimojęs. Nerealus  užmojis gali būti priimtas kaip klaidingas pasirinkimas. Todėl šiam charakteriui būdingas humoro jausmas, pasijuokimas netgi iš savęs. Pasijuokimu iš savęs anuliuojami klaidingi pasirinkimai. Šis charakteris mėgsta anekdotus. Nemėgsta dejuojančiųjų, besiskundžiančiųjų ir nevykėlių. Jautis mėgsta pasijuokti iš kvailesnių iš savęs ir tų, kurie, pagal jo vertinimą skalę stovi ant žemesnio laiptelio. Taigi Jaučiui būdinga fizinė jėga, atkaklumas, valingumas, užsigrūdinimas, sugebėjimas išgyventi. Visa tai yra pagrindas Jaučiui patikrinti save ir kitus bet kokiomis naujomis aplinkybėmis.

Jautį dažnai kaltina proto neturėjimu. Yra netgi posakis: "Jėgos yra — proto nereikia.” Jaučiui nereikalingi jokie pagrindimai, jį traukia herojika, pirmavimas ir todėl į žmones, kalbančius apie gyvenimo prasmę, filosofuojančius ir besistengiančius viską pagrįsti, jis žiūri iš aukšto. Visuomenėje Jaučių galima sutikti tarp sportininkų, kariškių, banditų ir darbaholikų.

Sąmoningai užsitonizavus Kasos meridianą,  iš karto užlies pasitikėjimas savimi, jėgos ir galybės pojūtis. Tai nepaprastai efektyvu, kai reikia būti darbingam, energingam, kai siekiama įgyvendinti kokius nors tikslus, kurių įgyvendinimui reikia didžiulės ištvermės.

 

PATOLOGIJA

 

Chroniškas Jaučio charakterio dominavimas po jo subrendimo veda į "akmenėjimą”. Jautis atsakingas už  apsirūpinimą visu tuo, kas gyvenime reikalinga. Jeigu žmogus skundžiasi, kad niekur nebesuspėja, tai pirmas simptomas — daugiadarbystė. Tai būtinai išprovokuos ir antrą simptomą — blaškymąsi, kai žmogus puola ir šen, ir ten, ir vis tiek atrodo, kad nespėja. Būsena tokia, tarsi visi vamzdžiai namuose vienu metu prakiuro — bėgi vieną skylę užkimšti, o pro kitą vėl vanduo bėga. Esant Jaučio patologijai, žmogus stengiasi visur suspėti, bet niekados nepaleis, nesumažins savo reikalų ir darbų apimties. Nuo to organizmas pasidaro suveržtas, sukaustytas, raumenys tampa kieti, įsitempę. Širdies ir kraujagyslių sistema nepereina į tolesnę — gelbstinčią — širdies meridiano fazę. Įsitempęs kūnas, dirglumas,  pykčio protrūkiai, nervingumas, agresija palaipsniui sukelia osteochondrozę, poliartritą, ataugas tarp stuburo  slankstelių. Jeigu, pavyzdžiui, jūs tampote maišus, daug lakstote, reikia visur suspėti, tai raumenyse ir sausgyslėse atsiranda druskos perteklius. Esant Jaučio patologijai, organizme neveikia druskos išmetimo sistema. Taigi osteochondrozė, hipertonija — tai ligos, priklausančios Jaučio patologijai.

 

Naivūs klausimėliai

 

1. Ar lengvai galite užsilieti galybės, jėgos ir didžiulio pasitikėjimo savimi pojūčiu? O gal nuolat jaučiatės silpni, suglebę ir nepasitikintys savimi?

2. Ar siekdami savo tikslą,  nuo tos veiklos jaučiate didžiulį malonumą? 0 gal veikla jus vargina arba dažnai jaučiate, kad vis nespėjate?

3. Ar sutinkate, kad gėda ne blogiau nei pergalė? Kodėl pergalė geriau už pralaimėjimą? Ką duoda jums pergalė, o ką — pralaimėjimas?

4. Ar mėgstate gerai pasirodyti draugijoje, vakarėliuose? Jei taip, tai ką jums tai suteikia?

5. Ar kada nors matėte save veidrodyje supykusį?

 

ŠIRDIES  MERIDIANAS

 

Aktyvumas paros metu: 11—13 val. Zodiako ženklas: Dvynys. Tonizuojanti spalva: tamsiai žalia. Tonizuojanti mantra: MI su iškvėpimu, po iškvėpimo užlaikant kvėpavimą. Stimulas: taikumas. Įvykiai: taikus egzistavimas.

 

Dvynio fazės nustatymas sau ir kitiems.

 

Taikumas.

Gailestingumas.

Savęs atjauta kitame.

Atleidimas.

Atgaila.

Siekimas sustabdyti audringus procesus (artimą, šeima, draugą ir tolimą, karai, nusiginklavimas).

 

 

CHARAKTERIS

 

Priimdamas visas Jaučio pergales ir pasiekimus, širdies meridianas atleidžia organizmą  ir mes suminkštėjame. Pavyzdžiui, džiaugsmo ašaros po pergalės arba po dramatiško filmo su gera pabaiga. Atitinkamai žmogus tampa taikus, gailestingas. Kai ko nors gailimės arba atleidžiame, tai irgi būdinga širdies meridianui. Dvyniai mainosi vienas su kitu informacija apie savo ir artimųjų pergales bei pralaimėjimus. Dvyniai visados atjaučia save ir gailisi savęs kitame. Pavyzdžiui, žiūrėdamas per televiziją laidą apie našlaičius, Dvyniai gailisi savo vaikų  juose; o duodami išmaldą,  iš tikro gailime ne prašančiojo, bet savęs, įsivaizdavę, kad ir mums arba mūsų artimiesiems gali taip nutikti. Apie klaidingus pasirinkimus, veiksmus praneša sąžinė, o kai atgailaujame — tai irgi širdies meridianas. Kai verkiame dėl pralaimėjimų ir po to nusprendžiame atkeršyti, tai jau ėjimas atgal į Jaučio fazę, tai destrukcija, vedanti j ligą. Todėl kerštas taip netoleruojamas visuose šventuosiuose raštuose. Dvynys visus kviečia gyventi taikiai, susitaikyti ir buti atlaidesniems vieni kitiems. Neretai Dvynį išvadina lepalu, verkšleniu — ir, žinoma, tai daro Jautis. Bet būtent Dvynių fazė yra paties Jaučio išsigelbėjimas. Čia ištirpsta visos gyvenimo pergalės ir pralaimėjimai. Žmogus  išsilaisvina  nuo  visos šios  slegiančios pralaimėjimų ir pergalių masės. Taikus gyvenimo būdas atveria visiškai naujo gyvenimo duris. Nebereikia pirmauti, bėgti, siekti, kariauti, laimėti, nugalėti. Galima mėgautis taika ir ramybe. Gyvenimas vyksta ir be kovos. Pasaulis nuostabus ir be pergalių.

Reikėtų  paminėti, kad išsilaisvinimas nuo  pergalių sveikatos atžvilgiu yra daug svarbesnis nei išsilaisvinimas nuo pralaimėjimų. Susidaro iliuzija, kad nuolatinės gyvenimo pergalės yra tobulėjimas. Žmogui atrodo, kad jis eina į priekį, bet iš tikrųjų nėra jokio judėjimo į priekį, o visada nugalėdamas tik vis labiau sustiprina įprotį. Kaip rūkymas yra įprotis, taip ir parodyti savo pranašumą,  siekti tikslų, kovoti yra įprotis. Paskui tas įprotis atsisuka prieš patį žmogų. Nuo kiekvienos pergalės, sėkmės įvyksta vidinių  organų suveržimas.  Žmogus  palaipsniui susikausto, "akmenėja”. Psichikoje vyksta tie patys procesai. Žmogus tampa irzlus, užsispyręs,  nuolat susitelkęs ties savo tikslais, jam būna nuolatinė įtampa, kartkartėm  prasiveržia agresija. Pavyzdžiui, visi profesionalus sportininkai bėgant metams tampa ligoniais.

Todėl visuose šventuosiuose raštuose yra šlovinama atgaila. Nes tai vienintelė galimybė suminkštėti ir išsikapstyti iš fizinės ir psichinės degradacijos. Reikia suvokti, kad nuolat laimintis žmogus degraduoja, nebesivysto. Todėl ir Lao Zi yra pasakęs, kad gėda ne blogiau už pergalė. Gyvenimo pralaimėjimai priverčia žmogų suminkštėti (ašaros), atsigręžti į save, judintis, ieškoti naujų galimybių ir variantų. Šitaip žmogus tobulėja.

O pergalės skatina dar kartą įrodyti savo pranašumą. Žmogus  nebetobulėja, nieko naujo jam nebeįvyksta, o tik dar kartą pasikartoja ir įsitvirtina tas pat. Kiekvienas žino tą pakilumo jausmą, kurį suteikia pergalė, bet ką naujo galima prie jo pridėti? Po kiekvienos pergalės pasikartoja tik tas pats jausmas. 0 visada laimint tas jausmas išsenka ir nebeteikia jokio malonumo, jokio džiaugsmo. Todėl yra sakoma, kad galima užkariauti visą pasaulį, visus nugalėti ir tapti nelaimingam.

 

PAT0L0GIJA

 

Perėjęs į širdies meridianą, netgi raumeningas žmogus tampa silpnas, nes atsijungia raumenų sistema, kuri priklauso ankstesnei, Jaučio  fazei. Iš organizmo  pradeda išeiti druskos ir štai įsijungia protas. Reikia bėgti, padaryti, suspėti, atkeršyti ir t.t. Tačiau širdies ir kraujagyslių sistema jau išsiplėtusi, tad kuo gi bėgti, keršyti? Ir į pagalbą ateina nervų sistema, kuri pagal ciklą turėjo buti anksčiau. Ji sako: "Reikia, gyvenimas reikalauja”. Visi hipertonikai — tai žmonės, viską darantys per jėgą. Žmogus išsiplėtusiomis kraujagyslėmis yra silpnas, jis negali greitai reaguoti ir sunkiai kelti. Bet sakome: "Kur valios jėga?..” Ir bėgte į infarktą. Aritmija — irgi Dvynių patologija. Pavyzdžiui, netikėtas įvykis: motina sutiko sūnų, kurio buvo ilgai nemačiusi, ir akyse pasirodo džiaugsmo ašaros. Problemos, kurias sukėlė neužbaigta veikla, irgi dirgina žmogų ir jis gali tapti hipertoniku. Pavyzdžiui, pasiekėte savo tikslą, sėkmingai užbaigėte darbus, įveikėte visas kliūtis, akyse džiaugsmo ašaros, bet staiga gaunate netikėtą žinią, kad dar ne viskas užbaigta, dar reikia paplušėti. O juk skubėjimas, bėgiojimas ir plušėjimas — tai ankstesnė, Jaučio fazė ir iš širdies meridiano fazės į ją yra destruktyvus ėjimas. Tokiais momentais apima baimė arba pyktis, nes gamtoje ėjimo atgal nėra. Kartais Mergelė duoda tokį vertybių užsakymą, kad Jautis dirba, skuba, pluša metų metais. Didžiulė veiklos, darbų apimtis, kurios žmogus niekados nesumažins, palaipsniui atveda iki pergalės ir taip užsitarnaujama osteochondrozė, įvairios ataugos, insultai ir infarktai.

 

Naivūs klausimėliai

 

1. Ar dažnai gailite savęs kitame? Ar atjaučiate save kitame?

2. Ar turite įprotį dėl savo nesėkmių ieškoti, kas kaltas?

3. Kas gali suminkštinti sukaustytą organizmą ? Po atgailos ir verksmo suminkštėjate ar sukietėjate? Kokios mintys jus aplanko po ašarų: pozityvios ar kerštingos? Kerštas gydo širdies ligas ar skatina jas?

4. Ar malšinti ginklu piktadarius yra taikumas? Kuo skiriasi geras žmogžudys nuo blogo?

 

PL0N0SI0S ŽARN0S  MERIDIANAS

 

Aktyvumas paros metu: 13—15  val. Zodiako  ženklas: Vėžys. Tonizuojanti spalva: šviesiai  geltona. Tonizuojanti mantra

: LI su įkvėpimu. Stimulas: gyvenimas čia ir dabar. Įvykiai: įėjus į šią, fazę, visada įdomu ir lydi sėkmė, aplink tik geri žmonės ir neišsemiamos galimybės.

 

Vėžio fazės nustatymas sau ir kitiems

 

Kontaktiškumas

Nieko neneigia ir nekritikuoja

Dvasingumas

Laisvė

Lygybės išmintis

Nepavargstamumas

Žaibiška reakcija

Lengvumas ir lankstumas, kūne ir pscihikoje

Pasitikėjimas kitais

 

CHARAKTERIS

 

Storosios žarnos meridiano fazė pažadina ir ištraukia iš gilaus panirimo į save, o plonosios žarnos meridiano fazė išlaisvina psichiką  nuo nesėkmių  ir susikaustymo. Nuoširdžiai atgailavusiojo akys po atgailos spinduliuoja. Būtent spinduliuojančios akys ir yra dvasingumas, o ne labdaros davimas iš pertekliaus (tai mėgsta daryti, pavyzdžiui, Svarstyklės). Nuoširdžiai paverkus, į galvą  ateina pozityvios mintys. Taigi plonosios žarnos meridiano fazė yra išlaisvinanti nuo krimtimosi dėl pralaimėjimų ir įspraudimo į gyvenimo kampą.

Kūnas ir psichika užsilieja lengvumo pojūčiu. Ir nors ką, tik ašarojote, atrodė, kad nebėra gyvenimo, įėjus į plonosios žarnos meridiano fazė vėl atsiveria daugybė gyvenimo variantų. Gyvenimas vėl nušvinta įvairiomis spalvomis. Esant Vėžio fazei žmogus pasižymi lygybės išmintimi. Štai esant Mergelės fazei, žmogus hierarchiškai skirsto visus žmones, o esant Vėžio fazėje išvis nežino, ką reiškia vertinti. Šiam charakteriui, savaime suprantama, visi yra lygūs. Vėžiui net į galvą, neateina tokia mintis, kad žmogus yra aukščiau  už gyvūną, o gyvūnas —  aukščiau už medį. Vėžys kaip vaikas skiria šunį nuo katino ir žmogų nuo asilo, bet nerūšiuoja jų hierarchiškai. Vėžys mato daugybę skirtingų būtybių ir vienodai, džiaugsmingai bendrauja su visais. Mergelei yra reikšmingi ir nereikšmingi gyvenimo įvykiai, o esant plonosios žarnos meridiano fazei, bet koks gyvenimo įvykis skirtingas. Vėžys vienodai gali bendrauti ir su benamiu, ir su įžymybe — jam abu lygus, tik skirtingi. Mergelė kremtasi, kad ją perkėlė į žemesnes pareigas arba išmetė iš aukštuomenės ložės, o Vėžys išvis nesuvokia, ką reiškia žeminantis ir aukštinantis darbas, ir kuo įžymybė pranašesnė už tą, kuris šluoja gatves arba knisasi prie konteinerio. Jam tai skirtingos būtybės, ką, nors veikiančios čia ir dabar. Taigi Mergelės dvasingumo vaikymasis priklauso Vėžio fazei. Esant Mergelės fazei, trokštama turėti dvasingumą, nes manoma, kad tai vertybė —  neretai žmogus pats sau jį priskiria, nors iš tiesų neturi ir negali turėti, nes ši savybė priklauso visiškai kitai fazei. Esant plonosios žarnos  meridiano fazei, žmogus nuoširdžiai geras ir gebantis kokybiškai bendrauti. Ožiaragis kritikuoja mąstančius  ne taip, kaip jis, o Vėžys išvis neturi jokios pasaulėžiūros, nesivadovauja jokiomis teorijomis, taisyklėmis ir nei vienai būtybei, nei vienam gyvenimo įvykiui bei reikalams neatiduoda pirmenybės. Jis nesureikšmina, į kokią kavinę užeiti išgerti kavos, o jeigu ten nėra vietos, su džiaugsmu gali nueiti kitur. Jeigu gyvenimo durys vienoje vietoje užrakintos, yra kitos. Svarstyklėms skyrybos yra tragedija, nes netenka to, kas joms priklauso, tai esant Vėžio fazei, žmogus visai nesuvokia, ką reiškia sąvoka "skyrybos”. Negi maža aplinkui moterų ar vyrų?.. Vėžio fazėje nėra sąvokos "vienintelis”. Jeigu Mergelei sugenda mersedesas ir reikia važiuoti mikroautobusu, jai tai — pažeminimas ir gėda. 0 jeigu dar koks nors trečiarūšis užmina ant kojos ar alkūne pamasažuoja, tai Mergelė gali pratrūkti siaubingu nepasitenkinimu ir įsižeidimo, pažeminimo jausmu. Vėžiui visi gyvenimo variantai nuostabūs. Todėl šis charakteris beprotiškai gyvybingas, jo neįmanoma įsprausti į kampą, nes jis visur suranda gyvenimą. Būtent šiai fazei priklauso visų taip trokštama laisvė. Kažką gyvenime besirenkantis žmogus neteikia kam nors pirmenybės, tai jam žodis "laisvė” nieko nereiškia, jis nesupranta, nežino, kas tai yra, nes iš tiesų yra laisvas. Vėžio neįmanoma pažeminti, nes jis nesuvokia, ką reiškia save išaukštinti. Tokios sąvokos šioje fazėje nėra. Argi galima pažeminti tą, kuris niekados nesiaukštino? Jeigu, pavyzdžiui, Mergelę išvadins padugne, tai jai bus šokas, reakcija bus nepaprastai skausminga, o Vėžio fazės žmogus paliks ramybėje ant jo pykstantįjį. Juk varnos karksi, katinai miaukia, šunys loja, kiekvienas aplinkui kvėpuoja kuo nors savu. Nėra neteisiųjų. Niekas gi nepuola ant bitės, kad ji neša medų,  arba ant debesų,  kad jie neteisingi. Ir niekas nepriekaištauja medžiui, kad jis negeras ir nemadingai auga.

 

Naivūs klausimėliai

 

1. Ar dažnai plaunate indus, nešate šiukšles, einate į parduotuvę ir atliekate bet kokius darbus su didžiuliu malonumu, lyg ruošdamiesi šventei? 0 gal kasdieniai buitiniai darbai jums atrodo nereikalingas laiko švaistymas ir atliekate juos be malonumo, kaip būtinybę?

2. Ar bendraudami dažnai siūlote kitam savo patarimus, kritikuojate? Kokiai fazei tai būdinga?

3. Ar darote kitiems gera? Ar sutinkate su tuo, kad žmogus, besistengiantis daryti gerus darbus, augina savyje piktadarį? Ar padėka jums svarbi?

4. Ar išmintinga yra nepripažinti gėrio, laimės, šventumo ir nuo visko, kas teigiama, atsiriboti? Nuo ko tai išlaisvina?

5. Ar sutinkate, kad visi teisūs? Ar tampate gebantis kokybiškiau bendrauti manydamas, kad visi neteisūs, o teisus tik jūs pats?

ŠLAPIM0 PŪSLĖS MERIDIANAS

 

Aktyvumas paros metu: 15- 17val. Zodiako  enklas: Liūtas. Tonizuojanti spalva: geltona. Tonizuojanti mantra: LAMYI, SOLOTO, po įkvėpimo sulaikant kvėpavimą. Stimulas: tai, kas čia ir dabar. Įvykiai: nėra negandų, nesėkmių ir blogų žmonių.

 

Liūto fazės nustatymas sau ir kitiems

 

Savęs pajauta ir atradimas kiekviename ir visame.

Vidinė ramybė, ramumas.

Savikritiškumas.

Kitų atjauta, bet nedalyvavimas kritikoje ir teisybės ieškojimuose, jos patvirtinimuose.

Savęs išgyvenimas bet kitame.

Platuma.

Asmeniškumo nusimetimas.

Meilė

Betarpiškas kiekvieno ir visko supratimas vienybėje.

Sąvokos ,,aš” išnykimas.

Ištirpimas erdvėje, debesyse, visuomenėje, danguje.

Visa apimanti, užpildyta vienybė

 

CHARAKTERIS

 

Visa Vėžio sukaupta gyvenimo variantų įvairovė suteka į šlapimo pūslės meridianą. Išsitiesina nugara, krūtinės ląsta išsiplečia. Esant šlapimo pūslės meridiano fazei, žmogui po įkvėpimo tiesiog nesinori iškvėpti.  Panašiai  būdavo vaikystėje, kai žaisdamas slėpynes pasislėpdavai ir, sulaikęs kvėpavimą, sustingdavai ištirpdamas beribėje erdvėje — tokiais momentais iš karto norėdavosi šlapintis. Šlapimo pūslė atsiveria ir skysčiai išmetami iš organizmo. Jeigu procesas pagreitintas, tai skysčiai iš organizmo išmetami per limfą, prakaitą. Todėl jeigu įeisite į Liūto fazę, iš karto kūne pajusite lengvumą, nors ir svertumėte šimtą kilogramų. Liūto figūra gali būti stambi, apvali, su neįtrauktu į vidų pilvu, bet būtinai pakelta ir išpūsta krūtinės ląsta (nereikia maišyti Liūto su Svarstyklėmis — irgi apvalių gabaritų, bet krūtinės ląsta įdubusi).

Jeigu užsitonizuosite šlapimo pūslės meridianą ir įeisite į fazę, jus apims toks jausmas, tarsi išorinis pasaulis, kiekvienas žmogus, medžiai, dangus, upė — viskas esate jūs pats. Jūs prarasite pojūtį ,,aš” ir susiliesite su išoriniu pasauliu į vieną visumą. Kam teko būti aukštai kalnuose, tas žino tą būseną, kai apima erdvumo jausmas ir tarsi ištirpsti toje beribėje erdvėje. Kartu ištirpsta ir visos ką tik slėgusios gyvenimo problemos. Dabar išorinis pasaulis ir jūs — viena visuma. Neveltui ši fazė yra vadinama išminčių faze. Įsivaizduokite, kad natūraliai, be jokių išsigalvojimų, čia ir dabar jaučiate, kad kitas žmogus — tai jūs pats, dangus — jūs pats, žolė ir debesys esate jūs pats. Kai ateina toks pojūtis, užlieja nenusakomas žodžiais meilės jausmas visam jus supančiam pasauliui...

Todėl ši fazė dar vadinama meilės faze. Tik nereikia maišyti šios meilės su ta, kai žmogus myli savo žaisliuką, o pamatęs jį kitose rankose arba netekęs jo, surinka: "Aš be jo negaliu gyventi, grąžinkite.”. Esant šlapimo pūslės meridiano fazei, žmogus myli vienu aprėpimu, viską aplinkui iš karto, niekam neatiduodamas pirmenybės, o ir ši meilė nepavydi. Jeigu visur ir visame atrandi ir jauti save, savęs pavydėti sau neįmanoma. Savęs nekęsti ir sau kenkti neįmanoma. Esant Liūto fazei žmogus nežino, kas yra nelaimė, kas yra priešas, geras ar blogas žmogus. Šioje fazėje tokių sąvokų nėra. Priešas, tai ir yra draugas, nes jis neleidžia degraduoti ir padeda vystytis, o nelaimė, nesėkmė —  tai nuostabūs dalykai. Nelaimė —  tai įvykis ne pagal mane, ne taip, kaip ai norėčiau. Būtent tik tokie įvykiai įgalina žmogų tobulėti ir surasti, patirti, išgyventi ką nors nauja. Todėl nelaimės yra sveikintinas ir laukiamas dalykas. Pavyzdžiui, Tibeto jogoje nelaimės, nesėkmės, nemalonumai, negandos, ligos yra aukščiausi mokytojai. Esančiam Liūto fazėje nėra sąvokų, "geriau ir blogiau”. Liūtas nesižvalgo į praeitį ir ateitį, nes praeities jau nebėra, o rytojus dar neišaušo, realybė yra kiekvienas esamas momentas čia ir dabar. Liūtas visada gyvena čia ir dabar. Kad ir kas atsitiktų čia ir dabar, vadinasi, gyvenimas —  "už”. Dažnai būna, kai atsitikus kokiam nors įvykiui, žmogus pradeda  svartyti: "o jeigu būčiau pasielgęs kitaip?..” — ir prasideda vaikščiojimas ratu aplink jau įvykusį faktą. To nebeišmesi iš gyvenimo, jau įvyko, viskas, bet žmogus vis dar negali pabusti tarsi iš košmariško  sapno. Esant Liūto fazei, žmogus niekados nenagrinėja jokių priežasčių, o priima gyvenimą kiekvienu momentu be jokių priekaištų, kaip dovaną. Esant šiai fazei, žmogus gali puikiai sutarti ir draugauti su priešiškai vienas kitam nusiteikusiais žmonėmis. Liūtas lengvai suderina tai, kas nesuderinama. Liūtas pasižymi nepaprasta vidine ramybe ir visa apimančiu meditaciniu matymu, vienodu, be pirmenybės atidavimo gebėjimu kokybiškai bendrauti. Liūtui nesvarbu, ar prieš jį šventasis, ar girtuoklis, jis abu vienodai myli, nes abiejuose jaučia save patį. Esant šlapimo pūslės meridiano fazei, žmogaus niekuo nenustebinsite, bet ir jis niekada nieko nekritikuos.

Liūtas gyvena atsiribojęs nuo visų tokių sąvokų: "šviesi ateitis, perspektyva, laimė, laisvė, geri darbai, tiesa”. Kas šlovina šiuos dalykus, yra piktadarys. Tas, kuris ištaria žodį "laimė”, iš karto pagimdo nelaimę ir milijonus nelaimingųjų.

O kas trokšta rytoj gyventi geriau, šiandien nepatenkintas. Jei norite sužinoti, kas yra laisvė, klauskite vergo, nes laisvas žmogus nežinos.  Esant širdies  meridianui, žmogus atleidžia savo kaltininkams skriaudas, o Liūtas neturi kam ko atleisti. Taigi, tikras teisuolis ne tas, kuris atleidžia skriaudas ir nuodėmes, o tas, kuris neturi ką, atleisti. Darant gerus darbus, atsiranda blogi darbai. Atsiribojęs nuo gerų darbų, viską daro iš savo būsenos. Liūtas viską daro iš meilės ir nelaukia dėkingumo. Jeigu jam kas padėkos, Liūtas nuoširdžiai nesupras, už ką jam dėkojama. Ar suprastumėte, jei jums padėkotų už tai, kad, užsimanę ledų, nusiperkate jų ir valgote?

Dažnai būna, kai žmonės apie save galvoja, kad žino, kaip pasielgs vienoje ar kitoje situacijoje. Bet atvirkštinių poelgių paslaptis labai paprasta. Gyvenimo situacijos būna netikėtos, o reakcija į jas žaibiška — nėra kada galvoti. Jeigu buvote numatęs įvairioms situacijoms trafaretų (pavyzdžiui — "Jei man kas duos per vieną skruostą, aš atsuksiu kitą”, arba — "Nebebūsiu piktas, būsiu visada geras”), visi šie išankstiniai pasiruošimai dažniausiai subyra kaip kortų nameliai. Kol gyvenimas šoka pagal mūsų dūdelę, mes vaikštome kaip šventieji, su visais malonūs, bet jeigu tik gyvenimas mums pakiša špygą, tai įsitikiname, kad mes visai ne tokie, kaip apie save galvojome. Kadangi įvykiai gyvenime netikėti ir reaguoti reikia žaibiškai, tai reakcija visados bus tokia, kokia tuo metu vidinė būsena. Kokia jūsų fazė čia ir dabar, tokia ir jūsų reakcija į įvykius ir situacijas. Pavyzdžiui, gaunate blogą žinią. Jeigu jums širdies meridiano fazė, tai iš karto — akmuo ant širdies, arba ašaros; jei Jaučio fazė, tuojau imsitės aktyvių  veiksmų;  jei Svarstyklių  fazė,  apims klaikus jausmas, kad viskas griūna; jei Avino fazė, tai — "toks yra gyvenimas ir jis žino, ką daro”; jei Žuvies fazė, tai kiekvienos užsidariusios durys atveria naujas, žadančias ką nors naujo ir masinančio; jei Liūto fazė, tai — "gyvenimas ,,už”. Taigi žmogus, vystantis meridianus ir praktikuojantis šią praktišką  astrologiją, paima likimą į savo rankas. Pakeitus būseną, tam tikroje situacijoje pasikeis ir jūsų veiksmai, įvykiai bei gyvenimas.

 

Naivūs klausimėliai

 

1. Ar dažnai jaučiate, kad kitas žmogus — tai jūs pats? 0 gal jūs dažnai šlovinate ir propaguojate meilę žodžiais? Kokia fazė tai daro?

2. Ar turite priešų?  Ar priešai jums padeda tobulėti, ar degraduoti? Ar padedantis jums tobulėti žmogus yra priešas, ar draugas?

3. Ar džiaugiatės ir mylite tuos žmones, kurie su jumis elgiasi ne taip, kaip jūs norėtumėte? 0 gal jie egoistai?

4. Ar mėgstate įvykius ne pagal jus? O gal jūs  trokštate garantijų, kad visada viskas vyktų taip, kaip nori jūsų protas?

5. Ar mylintysis tyli, ar kalba apie meilę? Ar galima mylėti 99 procentais?

 

INKSTŲ MERIDIANAS

 

Aktyvumas paros metu: 17—19  val. Zodiako  ženklas: Mergelė. Tonizuojanti spalva: raudona.Tonizuojanti mantra: CHU su aktyviu iškvėpimu. Stimulas: sėkmė įsigyjant ką nors vertinga.  Įvykiai: suradimas to, kas vertinga.

 

Mergelės fazės nustatymas sau ir kitiems

 

Vertybė.

Pakylėjimas nuo sėkmės.

Nekliudomumo jausmas.

Išrankumas.

Pirmenybės atidavimas.

Aukščiausia, tiesa.

Herarchija.

Džiaugsmas nuo sėkmės.

Pergyvenimai dėl nesėkmių.

Kančia.

 

CHARAKTERIS

 

Mergelė viską gyvenime rūšiuoja: teigiama — neigiama, teisinga — neteisinga, reikšminga—nereikšminga, tiesa—melas, aukštuomenė—prasčiokai, geras—blogas, svarbus įvykis—nereikšmingas įvykis, laimė—nelaimė,  sėkmė—nesėkmė. Mergelė atmeta tai, kas nereikšminga, neigiama, ir vaikosi to, kas svarbiausia, reikšminga, teigiama. Todėl šis charakteris labai bijo apsigauti. Tai, kas bus stabilu, neturi būti atsitiktinis dalykas. Todėl esant šiai fazei, žmogus pasitiki tik visų bendra nuomone arba garantuotų žmonių nuomone. Garantuoti žmonės —  tai milijonų atstovai. Taip atsiranda autoritetai. Autoritetas yra tas, kuris pelnė daugumos žmonių  pripažinimą. Mergelės labai daug bendrauja tarpusavyje. Nes tai, ką, verta išsirinkti, turi daug kartų pasitvirtinti. Pasitikėjimas —  tik savo terpėje, irgi tarp Mergelės fazės žmonių. Kitos fazės neturi autoriteto. Mergelės logika labai paprasta. Ją stimuliuoja, ji domisi ir vaikosi tik to, kas vertinama ir reikšminga visuomenėje. Pavyzdžiui, atsidarius kokiam nors naujam barui ar parduotuvei, vertinamai visuomenėje, Mergelė būtinai turi ten apsilankyti. Šventos vietovės, reikšmingi įvykiai ir žmonės, prestižinės vietos, madingi daiktai —  dėl viso to alpsta Mergelė. Viskas, kas vertinga ir reikšminga,  negali būti atsitiktinis dalykas. Pavyzdžiui, deimantas yra tik paprasčiausias akmuo, bet kadangi jis vertinamas visuomenėje, tai privalo turėti didelį patrauklumą. Todėl, pradedant nuo savęs ir baigiant visu kitu, kas vertinama ir reikšminga, — viskas turi būti patrauklu. Drabužiai, makiažas, manieros, biuras, daiktai, reklama — turi būti kaip uoga. Viskas turi būti suderinta. Arba — neužtenka paprasčiausiai atpasakoti įvykį, jį reikia pagražinti. Priešinga Mergelės pusė —  tai neigimas, nuvertinimas, atstūmimas to, kas ne pagal jos kriterijus. Pavyzdžiui, jei kas nors nemadingai apsirengęs, Mergelė gali jį nuvertinti savo žvilgsniu, o neturinčiam  pinigų  ar populiarumo žmogui užklijuoti trečiarūšio etiketę. Mergelė stengiasi sujungti į vieną visumą skirtingus įvykius, reiškinius, objektus. Taip atsiranda terminas —  harmonija. Harmoninga bus tai, kas supakuota iš gabaliukų ir tinkama gyvenimui. Taip atsiranda menas. Mergelės —  puikūs menininkai, šoumenai. Mergelės egzistuoja dėl kitų ir laukia įvertinimo. Po įvertinimo imasi naujo ir vėl taip gyvena iki kito įvertinimo. Gali susidaryti iliuzija, kad viskas, ką sukuria Mergelė, ir yra gyvenimas. Bet iš tikrųjų argi galima palyginti tikrą jūrą su nufotografuota..?

Mergelei labai svarbi kitų nuomonė apie ją. Mergelė vaikosi vertybių, bet trokšta tapti ir pati vertybe, reikalinga visuomenei. Kad įgytum autoritetą, visuomenėje reikia tapti neklystančiam. Patekti į pripažintas vietas, elitą, bohemą, gauti kuo daugiau "taiką”, įsigyti kuo daugiau to, kas vertinama ir reikšminga visuomenėje — tai Mergelės siekiai. Mergelei neužtenka gauti informacijos apie vertybes, jas reikia įsigyti, turėti. Vaikydamasi visuomenėje vertinamų dalykų, Mergelė gali sau priskirti netgi emocijas, jei jos vertinamos, pavyzdžiui: meilę, laimę, lengvumą, gyvenimo džiaugsmingumą ir netgi dvasingumą, nušvitimą, arba meridianus, čakras ir t.t. Bet neverta tikėti Mergele, nes jos visos emocijos tik tarp dviejų polių. Džiaugsmas —  tik nuo įsigytų vertybių, reikšmingos pažinties ar įvykio sėkmės, o kančia — nuo neigiamo, nereikšmingo, žemiausio, nuo to, ką ji skirstydama atmetė.

Mergelė nemėgsta monotoniškos veiklos. Jai visur reikia įvairovės — žinoma, ir pojūčių įvairovės. Nueiti pažiūrėti, kur kas vyksta šaunaus ir įdomaus. Mergelė mėgsta ką nors pakeisti — buto remontą, dizainą, susitvarkyti savo išvaizdą. Ir visa tai bus labai svarbu. Ji domisi mada, papuošalais. Bendraudamos tarpusavyje, Mergelės dalijasi informacija apie madą, reikšmingas pažintis, vertingus pirkinius, flirtus, intrigas, ypatingus įvykius. Ir visame tame patologijos nėra. Patologija gali prasidėti užsibuvus šiai fazei per ilgai.

 

PAT0L0GIJA

 

Jeigu atsikeliate su "maišeliais” po akimis, kurie tik vidurdienį išnyksta, arba kruopščiai juos užpudruojate, tai jums jau inkstų meridiano patologija. Nuolatinė šios fazės tonizacija sulaiko skysčius organizme ir žmogus po truputį tinsta. Jei ant nosies iškilus spuogui, puolėte į depresiją, —  tai irgi reakcija esant Mergelės fazei. Mat Mergelė labai jautri savo išvaizdai.

Viską skirstydama ir atiduodama pirmenybę tik tam kas teigiama, Mergelė pasmerkia save, "užsiprogramuoja” kentėti nuo to, kas neigiama, prasčiokiška, nemadinga, žemiausia, nereikšminga. Nesuprasdama, kad kančios  priežastis yra gyvenimo skirstymas ir pirmenybės atidavimas, Mergelė apkaltina blogas sąlygas, blogą karmą, likimą ir t.t. Negaunant vertybių,  Mergelei gresia išsekimas, isteriškumas. O per didelis vertybių vaikymasis gali užversti organizmą šlamštu: inkstuose —  akmenys, imuninėje sistemoje —  šlamštas, limfos sąstovis, prastas virškinimas ir visokie kiti sustoję organizmo procesai.

Mergelę gali apimti skurdo jausmas. Būtent tai ir yra patologijos pradžia. Tai visiškai nereiškia, kad žmogui kažko trūksta. Daiktų ir įvykių gali būti kiek tik nori, bet žmogus jaučiasi skurstąs. Viskas paseno, apsirengti nėra kuo, drabužiai nebemadingi, butas mamas, konkurentai  aplenkė, pinigų trūksta, vaikai aprengti prasčiau nei kitų. Mergelei visada trūksta vertingų  ir madingų  daiktų.  Ir kada ateina toks metas, kai nebėra iš ko, o užsakymą duoda kiekvienas pats sau, prasideda kančia. Šeimoje prasideda kalbos apie tai, kad apsirengti nėra ką, visko trūksta. Žmogus  pradeda save dirginti, metasi užsidirbti, butą pasiremontuoti, baldus naujus nusipirkti ir t.t. Ir jis pratrūksta, tačiau organizmas reaguoja sąžiningai ir užsikemša šlamštu. Per Jaučio fazę žmogui raumenyse,  sausgyslėse, tarp stuburo slankstelių būna druskos, o čia —  vidinis organizmo šlamštas,  pavyzdžiui, inkstų akmenys. Kadangi Mergelė labai jautri sau, ji aktyviai ima visaip valytis. Valosi kepenis, inkstus, geria savo šlapimą, laikosi dietų, badauja. Nusikvailinama net iki to, kad valomi meridianai, čakros. Visa tai Mergelės išsigalvojimai. Mergelė turi tokį jausmą: jeigu tai vertinga kitiems, vadinasi, ir jai tinka. Ypatingos žolelės, šaknys (pavyzdžiui, iš Tibeto) ir visos kitos ,,stebuklingos” priemonės skirtos būtent šiam charakteriui. Mergelei atrodo, kad visi susidomėję, užsidegę vertybėmis, mada, reikšmingumu, gerove, visu tuo, ko reikia buityje, o visas ligas galima išgydyti specialiomis priemonėmis, ypatingomis sąlygomis, vertingais brangiais vaistais. Bet iš tikrųjų visa tai nepadės, jei egzistavimo esmė nepasikeis. Reikėtų paminėti, kad vertybės gali būti nebūtinai materialūs dalykai, o įvairios žinios, dvasingumas, Dievas, įvairios savybės, gebėjimai, titulai. Teko matyti, kaip vieno žmogaus  namuose skurdas, bet visos sienos išklijuotos Satja Sai Babos nuotraukomis. Matosi, kad žmogus vaikosi ne materialinių dalykų, bet dvasingumo, ypatingą magišką galią — tai irgi Mergelės charakteris. Mergelė žūtbūt trokšta kuo nors išsiskirti, trokšta neįprasto dėmesio. Galite pastebėti, kaip Mergelė, kuriai ne pagal kišenę madingiausi rūbai, vis tiek sugeba išsiskirti. Vienur plaukus išsiskuto, kitur pasidažė, senelės paltą persimodeliavo ir nors atrodo nei šiaip, nei taip, vis tiek iš minios išsiskiria. Kaip ištroškusiajam vanduo, taip Mergelei svarbu kuo nors ypatingu visus sužavėti. Kas nors mersedesu gatves raižo, o Mergelė, neturėdama už ką jį įsigyti, gali užsinorėti tai kompensuoti kuo nors kitkuo. Iš mados metasi į religiją arba jogą: "Tavo vertybė mersas, o mano — Dievas. Kas viršesnis? Tu namą statai, o aš levituoti tuoj pradėsiu, jogą, lankau. Kai vieną dieną praskrisiu virš sostinės, visi supras, koks aš ypatingas, ir iš pavydo numirs.” Mergelė absoliučiai iš visko gali padaryti vertybę ir jos vaikytis, kol save galutinai išsekins. Taigi magiškos galios ir nauji sugebėjimai be šaulio fazės neįmanomi, kaip ir dvasingumas be Vėžio, ar laimė be Žuvies fazės. Pakeisk fazę, ir gausi tai, kas jai priklauso.

Inkstų meridiano vaidmuo labai svarbus —  aprūpinti organizmą viskuo, kas būtina. Bet ši fazė nepasisavina, to kas reikalinga organizmui, — jinai tik tuo aprūpina. O pasisavinimas įvyksta tolesniame perikardo meridiano fazės cikle. Todėl problemos prasideda, kai žmogus įsikabina j kokias nors vertybes ir vaikosi jų be perstojo, negalėdamas sustoti ir pasitenkinti tuo, ką turi.

 

Naivūs klausimėliai

 

1. Ar žinote, kur  veda pastovi sėkmė?

2. Ką jums duoda būtinybė?

3. Ar sutinkate, kad nesėkmė ne blogiau už sėkmę?

4. Ar sutinkate, kad aukščiausia tiesa reikalinga tik piktadariams?

5. Ar sutinkate, kad aferistas yra ne blogesnis mokytojas nei Jėzus Kristus, Buda ar bet koks kitas dievaitis?

6. Ką jums duoda ir ką, atima išskirtinumo vaikymasis? Ko daugiau jūsų gyvenime — kasdieniškumo ar ypatingų įvykių?

7. Ar lengvai galite sustoti, ištrūkti iš rutinos,  būtinybės, vertybių, mados, gerovės, ypatingų sąlygų vaikymosi ir pasitenkinti tuo, ką turite, kas yra kasdieniška —  kaip visiškai pakankama?

8. Ar apima jausmas, kad gyvenimas bėga, kad senstate ir reikia susitvarkyti gyvenimą.

 

PERIKARD0 MERIDIANAS

 

Aktyvumas paros metu: 19—21  val. Zodiakas: Svarstyklės. Tonizuojanti spalva: tamsiai raudona, link bordo. Tonizuojanti mantra: MU su užlaikymu po iškvėpimo. Stimulas: vertybés, hierarchija. Įvykiai: stabilumas, mėgavimasis gerove.

 

Svarstyklių  fazės nustatymas sau ir kitiems

 

Buvimas teisingame.

Įsitikinimas savo nenusidėjiškumu.

Pasitenkinimas įsigytu.

Reikšmingumo ir herarchijos triumfas.

Kaupimas.

Komfortiškas įsitaisymas visuomenėje ir buityje.

Dosnumas iš pertekliaus, arba iš pranašumo (pinigų, sąlygų, herarchijos).

 

CHARAKTERIS

 

Svarstyklėms labai reikia jaukumo, komforto. Jos svajoja atsipūsti, pailsėti, pabūti ramybėje ir trokšta gerbūviško psichologinio klimato. Todėl Svarstyklės stengiasi be konfliktų "įsipaišyti” į visuomenę, šeimą, kolektyvą. Jos negali pakęsti konfliktų. Svarstyklėms reikalingos gerovės sąlygos, atitinkančios  jų charakterio esmę. Visas  Svarstyklių dėmesys nukreiptas j vertybes, vertinamas ir reikšmingas visuomenėje. Visa jų logika — tenkinti savo reikmes. Mergelė vaikosi vertybių,  o Svarstyklės po to jomis naudojasi. Jeigu vyras Mergelės fazėje ir parneša j namus šaldytuvą,  tai  žmona tuo metu turi būti Svarstyklių fazėje ir džiūgauti vertingais daiktais, kurti iš jų jaukumą ir komfortą. Svarstyklėms reikia visko, kas vertinama  visuomenėje, ir jos trokšta tuo naudotis. Svarstyklės  visokeriopai pasitiki Mergele, nes ši žino vertingumo kainą.

Svarstyklės jautrios ne grožiui, kaip Mergelė, bet jose esančiam stabilumui. Juk grožis surenkamas iš vidinio pasaulio "užsakymų”. Jeigu nebūtą grožio vertintojų, teatro, kino mėgėjų, besižavinčių meno galerijomis ir simfonijomis, tai Mergelės charakteriui būtų galas. Todėl šiuos dvi fazės viena kitą ir palaiko. Mergelė kuria, o Svarstyklės vertina (beje, šiuo atveju Ožiaragis kritikuoja). Svarstyklės, skirtingai nei Mergelė, suvokia grožį. Mergelei svarbu tai, kas reikšminga visuomenėje, o Svarstyklės vertina paprastai, pasikliaudamos savo išprusimu —  patinka arba ne. Svarstyklės neapsimetinėja. Jeigu Mergelės giria šlamštą, Svarstyklės jį atmes. Paskutinis žodis priklauso Svarstyklėms. Svarstyklės — tai vertintojai ir kaupėjai. Visa, kas suteikia stabilumo ir garantijos, pakliūva į Svarstyklių akiratį. Jeigu žmogus nerimauja dėl savo šeimos gerbūvio, kuria komfortą savo namuose ar darbo vietoje, tai perikardo meridiano fazė. Gebėjimas paleisti rūpesčius, nerimavimą dėl gerbūvio, geresnio rytojaus ir ramiai atsipūsti, tai perikardo meridiano fazės paskirtis. Sėkmingai užbaigęs reikalus žmogus su maloniu iškvėpimu atsidūsta, kraujagyslės išsiplečia,  kūnas maloniai suglemba, įsijungia skrandis, organizmas idealiai pasiruošęs priimti ir įsisavinti maistą. Be perikardo meridiano fazės žmogus save išsekintų. Bet per ilgai užsitęsusi perikardo meridiano fazė gali atvesti prie nutukimo ir kitų patologijų.

 

PAT0L0GIJA

 

Svarstyklės —  tarsi Mergelės sandėlis. Iš viso to, ką Mergelė surenka vaikydamasi visuomenei reikšmingą  dalyką (madingi daiktai, reikalingos pamintys, aukštojo mokslo diplomas, geras darbas, solidi sąskaita banke, titulai, šeima, ir t.t.), Svarstyklės kuria sau jaukumą, patogumą, malonų, garantuotą egzistavimą. Bet Svarstyklės labai jautrios garantijoms — kad tik kas nesugriautų jų materialinio, moralinio ir dvasinio pasaulėlio. Viena vertus, įsileidusios vertybes Svarstyklės tampa pažeidžiamos, nes joms reikia garantijų, kad tas komfortas, kurį jos susikūrė iš tų vertybių, gyvuotų per amžių amžius. Būtent garantijų troškimas ir gali sužlugdyti Svarstykles. Jeigu Mergelė neatneša vertybių ir neaprūpina buities, o Svarstyklės daro destruktyvų ėjimą atgal j Mergelės fazę, tai jau būna patologija. Svarstyklės blogai atliks Mergelės funkcijas. Jos patirs komercinių nesėkmių, jas būtinai apgaus, net jeigu tai bus visai ne materialiniai dalykai. Perikardas iš karto susitrauks. Nuo kiekvienos nesėkmės širdyje pasireikš smūgiai. Prie stenokardijos prisidės aritmija ( kaip pačios širdies gelbėjimasis —  nes kitaip —  iš karto infarktas ). Sustiprėjęs širdies plakimas ir permušimai padaro žmogų silpną. Charakteryje pasireiškia panika. Žmogus visaip stengiasi išvengti blogų žinių. Medicininės priemonės tik pagilina šį procesą. Raminamieji Mergelei tinka ir ji pereina j Svarstyklių fazę, o Svarstyklėms tokie vaistai jau griežtai draudžiami, nes tai tik apgaulingas nusiraminimas.

Kita patologijos rūšis —  persisotinimas vertybėmis ir gerove (reikšmingos pareigos, titulai, pripažinimas ). Žmogus tampa abejingas kitų problemoms. Kūnas reaguoja ir apauga riebalais, po truputį prarandamas gyvybingumas, žmogus darosi be gyvenimo  džiaugsmo. Sunku užlipti į penktą aukštą, o aplinkui matyti vien padugnės... Gyventi tampa sunku. Deja, moralė —  Svarstyklių išradimas, kad apsaugotų savo materialinį ir dvasinį turtą. Štai Svarstyklės labai sunkiai išgyvena skyrybas, nes netenka savo, to kas "priklausė” joms. Pavydas —  tai destruktyvus dirginimasis pereinant iš Svarstyklių į Mergelės fazę. Būtent ši patologija sukelia intrigas. Ko tik nepadaro moterys, kai kėsinamasi į jų nuosavybę. Seni užmiršti auskariukai kitose ausyse gali pasirodyti patrauklūs. 0 nusibodęs vyras, netikėtai užkluptas kitos glėbyje, gali vėl tapti vertybe. Reikėtų  paminėti, kad dėl šios patologijos nešiojamos paskalos. Viena iš pagrindinių temų, kuri, reikia aptarti susitikus, — kaip kas gyvena. Gerai gyvenantys, daug gyvenime pasiekę bus tie, kurie susikūrė gerovę ir prisikaupė vertybių,  vertinamų  visuomenės. O blogai gyvenantys, nevykėliai — tie, kurie neprikaupė gėrybių, nebuvo atostogauti Havajuose, nebaigę aukštų mokslų, neturi jokių titulų. Jeigu žmogus sporto salėje kilnoja geležius arba šoka aerobiką, tai vadinama treniruote. O jeigu valandų valandom varo paskalas? Niekas nesusimąsto, kad tai irgi treniruotė. Kultūristas auginasi raumenis, o paskalų nešiotojas "treniruojasi”  gyventi svetimus gyvenimus. Tokius žmones apima iliuzijos. Jiems pradeda atrodyti, kad kitiems sekasi, kitų sutuoktiniai geresni, šeimose santarvė ir pinigų užtektinai. Taip "išsitreniruojama”, kad paties gyvenimas virsta košmaru. Nesusimąsto,  kad žiūrėdami į kitų  gyvenimus, kitas šeimas, jie griauna savo paties šeimas ir gyvenimą. Žmogus trokšta, kad viskas klostytųsi taip, kaip mato savo iliuzijose. Užuot priėmęs tikrovę tokią kokia ji yra, užuot ėmęsis po truputėli ką nors keisti, žmogus vis giliau grimzta į priekaištavimų liūną. Toks žmogus reikalauja, kad viskas aplinkui keistųsi pagal jį — sutuoktinis, gyvenimo sąlygos, bet tik ne jis pats.

Svarstyklių  fazės patologijai yra būdingas diabetas, skydliaukės padidėjimas, hormoniniai sutrikimai, stenokardija su gresiančiu infarktu, frigidiškumas ar impotencija, endokrininiai sutrikimai, inkstų padidėjimas arba išsekimas, vidinis išsekimas. Taip pat būtent per šią fazę žmogus gali tapti alkoholiku. Alkoholis puiki priemonė iš Mergelės fazės pervesti save į Svarstyklių fazių, išplėsti kraujagysles, paleisti rūpesčius ir atsipūsti. Jeigu ryte nejaustume pagirių, tai ši priemonė pasiteisintų. Bet kai gyvenimo situacija reikalauja būti žvaliam, energingam ir darbingam, o organizmas dėl pagirių  nepajėgus, tai suduodamas didžiulis smūgis sveikatai. Žmogus  tampa alkoholiku dėl to, kad organizmas pripranta prie šios atsipalaidavimo priemonės ir ji tampa jam vienintele.

 

Naivūs klausimėliai

 

1. Ar mokate sustoti, paleisti visus savo reikalus ir su malonumu atsipūsti? O gal netgi atostogaudami mintimis būnate darbe?

2. Ar mokate ištrūkti iš nerimavimo dėl rytojaus ir tiesiog ramiai ilsėtis?

 

 

TRIJŲ ŠILDYTUVŲ MERIDIANAS

 

Aktyvumas paros metu: 21—23  val. Zodiako  ženklas: Skorpionas. Tonizuojanti spalva: purpurinė, link rožinės. Tonizuojanti mantra: CHE. Stimulas: tai, kas paslaptinga, ezoterika.  Įvykiai: susidūrimas su paslaptingais dalykais, reta informacija, bet buitinės nesėkmės.

 

Skorpiono fazės nustatymas sau ir kitiems

 

Tikėjimas neįprastu, paslaptingu. Žavėjimasis nauju.

Neįprasto paieška.

Susižavėjimas nuo prisilietimo su nauju.

Svajonės apie stebuklingai paslaptingus reiškinius.

Romantika.

Prasiskverbiamumas.

 

CHARAKTERIS

 

Jeigu užsitonizuosite trijų šildytuvų meridianą, užlies paslaptingumo jausmas. Tylus vasaros vakaras, purpurinis dangus, viskas aplinkui pulsuoja paslaptingumu. Skorpionas linkęs į mediumiškumą. Jam į sąmonę prasimuša procesai iš vidinio organizmo pasaulio. Jie nėra apmąstomi, bet sužadina paslaptingumo jausmą. Dėl neišmanymo žmogus dažniausiai mano, kad susidūrė kažkokiu nepaprastu, paslaptingu išorinio pasaulio dalyku. Bet iš tiesų, be "užsakymo” iš vidaus jokių išorinio pasaulio paslapčių nebūna. Žmogaus viduje "užsakoma” ko nors, kas paslaptinga, neįprasta, nes įprasti dalykai nebetenkina. O iš tikrųjų vidiniame organizmo pasaulyje būna ne paslaptys, o įprasti energetiniai procesai.

Šis meridianas — tarsi durys dviem kryptimis: iš išorinio pasaulio į vidinį, ir atvirkščiai. Skorpionas smalsus ten, kur kažkas neįprasta, paslaptinga, unikalu. Jis nepaprastai domisi ezoteriniais dalykais. Jam nereikalingos senos gyvenimo patirties variacijos, jis trokšta visiškai naujų,  neįprastų dėsningumų. Todėl žmogui, kuriam Skorpiono fazė, Jautis ar Mergelė būna neįdomūs, nes jie daug kalba, bet jų naujovės — tai tik sena ir įprasta įvairovė. Skorpionas bendraudamas dalinasi informacija apie neįprastus, paslaptingus, neištirtus mokslo reiškinius. Esant šiai fazei, žmogus tiki nepaprastais, paslaptingais dalykais ir nestandartinėmis galimybėmis. Štai  jis perskaitė apie neįprastus paslaptingus dalykus, ir jam pakyla nuotaika nuo tos minties, kad gali tekti su tuo susidurti. Esant šiai fazei, žmogus visada yra pasiruošęs tam, ko dar nepatyrė gyvenime —  paslaptingiems, unikaliems ir logika nepaaiškinamiems reiškiniams. Skorpiono neišvers iš koto jokia sensacija. Štai  Svarstyklės visa kam trokšta garantijų, Vandenis skausmingai reaguoja į permainas, o Skorpionas tiesiog laukia iš visuomenės ar gamtos bet kokių pasikeitimų. Skorpiono organizmas pasiruošęs įvairiems egzistavimo variantams. Skorpiono fazė gali būti tiesiog išsigelbėjimas, patologijos apimtoms, persisotinuniosioms vertybėmis ir apaugusioms riebalais Svarstyklėms.

Beje, nutukimas — dažniausiai Svarstyklių patologija. Nes Svarstyklės — tai kaupimo fazė. Kaupdamas daiktus, titulus, pažintis, įvykius, nuopelnus, žmogus nesuvokia, kad organizme kaupia šlamštą, riebalus. Ir jeigu dėl mados metasi atgal į Mergelės fazę, į svajones numesti svorį, tai išsikankins iki ligos, nes gamtoje ėjimo atgal nėra.

Perėję į Skorpiono fazę — kad ir susidomėję ezoterika — daugelis yra išsigelbėję ne tik nuo antsvorio, bet ir nuo daugelio kitų ligų, taip pat nuo monotoniškos, primityvios egzistencijos. Nes ėjimas j Skorpiono fazę Svarstyklėms prideramas pagal ciklą. Skorpiono fazei nėra konkretumo, Skorpionas yra romantikas. O  persisotinusioms Svarstyklėms būtent romantika tampa išsigelbėjimu nuo šlamštu virtusios kadaise prikauptos ir dabar jau slegiančios masės.

Apčiuopęs visa, kas paslaptinga, Skorpionas perduoda Šaulio fazei įgyvendinti.

 

Naivūs  klausimėliai

 

1. Ar dažnai apima jausmas, kad kažkas ne taip, kad gyvenimas negali būti toks paprastas, kad namai, darbas, buitis —  už viso to kažkokia paslaptis?

2. Ar tikite, kad iš bet kokios padėties visada būna nestandartinė išeitis?

3. Ar dažnai apima jausmas, kad pasaulis pilnas neatskleistų paslapčių ir keistų, nepaaiškinamų désningumų?

4. Ar jūsų gyvenime romantika — laukiama viešnia?

 

TULŽIES MERIDIANAS

 

Aktyvumas paros metu: 23—01  val. Zodiako  ženklas: Šaulys.Tonizuojanti spalva:  purpurinė. Tonizuojanti mantra: ŠEAE  su įkvėpimu, užlaikant jį. Stimulas: tai, kas nauja, magiška;  fenomenalios savybės.  Įvykiai

: nauji, neįprasti atradimai, galimybės, savybės.

 

Šaulio fazės nustatymas sau ir kitiems

 

Romantiškas, paslaptingumo jausmas.

Tikėjimas neįprastomis, magiškomis galiomis, jų paieška.

Nepaprastai gera intuicija.

Žavėjimasis  beribiu pasaulio paslaptingumu ir to paslaptingumo gylumu.

Meditacinis įsiklausymas į tai, kas neįprasta, paslaptinga.

Paslaptingos vienybės jutimas viskame.

Magiškumo jausmas

 

CHARAKTERIS

 

Nuo 23-ios iki 1-os valandos nakties išsijungia sąmonė, bet žemei tai būna atsidarymo fazė. Šis atsidarymas — ypatingos  rūšies, kai vidiniai ir išoriniai procesai tampa tolygūs. Todėl šios fazės viduryje yra fantastiška, magiška 12-a valanda — vidurnaktis. Tai hipnotiškas laikotarpis. žmogaus vidinės energetinės variacijos susilieja su patirtimi, atėjusios iš išorinio pasaulio. Būtent dėl to atsiranda neįtikėtinų dalykų regėjimas, arba neįprasti, paslaptingi, magiški sapnai. Ir žmogus neabejoja panašių reiškinių tikrumu.

Tulžies meridiano fazė išorinius ir vidinius procesus uždeda vienus ant kitų. Taip atsiranda neįtikėtinos galimybės. Štai budistų vienuolynuose vidurnakčiais  vykdavo meditacijos, skirtos pajusti niekados nepatirtiems, unikaliems, neįprastiems pojūčiams.

Iis meridianas ir charakteris žmogui pasireiškia atitinkamose situacijose. Pavyzdžiui, žmogus labai patiki neįprastais dalykais, galimybėmis ir nors kitiems tai atrodo neįmanoma fantastika, Šaulys tiki ir įsitvirtina ketinime įgyvendinti. Kai žmogus iš bet kokios kitos fazės prisnūsta, tai gauna dvigubą informaciją — iš išorės ir iš vidaus; atitinkamai prasideda neįprasti regėjimai. Netgi budrumo būsenoje, žmogus gali patirti neįprastą  pojūtį, kai atrodo, kad viskas, kas dabar vyksta, jau yra vykę ir jis pats kadaise čia jau buvo.

Esant Šaulio fazei, žmogus linkęs į mistiką ir jos realizaciją. Šaulys užsidegęs ieškoti neįprastų, mistinių, fenomenalių galimybių. Be šios fazės telepatija, aiškiaregystė ir pan. neįmanoma. Kas neįmanoma kitoms fazėms, esant tulžies pūslės meridiano fazei visai realu.

Užtonizavus širdies meridianą, širdis tampa jautri vidiniams organizmo procesams, o užtonizavus tulžies meridianą — atvirkščiai, širdis tampa jautri išorinio pasaulio procesams. Todėl Šaulio fazės žmogus pasižymi nepaprasta intuicija. Šauliai mainosi ir dalijasi vienas su kitu perspektyviomis ir neįprastomis galimybėmis. Tik nereikia Šaulio fazės maišyti su ieškančios vertingų dalykų Mergelės arba teoretiko 0žiaragio fazėmis. 0 įvairiausios teorijos apie aukščiausiąjį protą, egregorus, ateivius ir kontaktavimus su jais — visos šios primytyvaus proto konstukcijos ir haliucinacijos neturi nieko bendro su Šaulio meridiano faze.

Praktikuojant meridianinę energetiką reikia suvokti, kad tai nėra kokia nors teorija, filosofija, koncepcija. Praktikos esmė tokia: perpratę, tarkim, Šaulio fazę, žinosite, jog norint surasti nestandartinę išeitį, reikia prieš miegą įvesti save į šią fazę. Ir organizmas per naktį pats suras išeitį. Norint išeiti iš stresinių situacijų ar ieškant naujų galimybių, sugebėjimų, savybių,  be šios fazės, senais metodais, galite užstrigti ir trypčioti vietoje. Viena iš Šaulio fazės paskirčių — padidinti jautrumą neįprastiems, unikaliems sprendimo būdams. Pavyzdžiui, senovės Indijos jogai, ieškodami nepaprastų sugebėjimų, visada ką nors suradę, naujiems atradimams sužadindavo save fraze: ,,Tai ne tai”. Toks požiūris jiems suteikdavo galimybę nepertraukiamai tobulėti.

Įėjus į Šaulio fazę, kiekvienas įkvėpimas paslaptingai apmiršta, lyg įsiklausytų j kažką paslaptinga. Veidas pasidaro atviras, kūnas išsitiesia, o regėjimas plačiai apima viską, horizontą. Šaulio fazės žmogui nesinori mėsos — savaime, o ne dėlto, kad kažkur rašė, jog nuodėminga ir nesveika. Norisi saldžių, prinokusių vaisių, turinčių angliavandenių, gliukozės.

Praktikuodami fazes, valgysite pagal savo fazę, o ne pagal kažkieno teorijas, kurios jums gali visiškai netikti. Norint tapti vegetaru, reikia įeiti į bet kokią atsidarymo fazę — tada mėsos jau neįsiūlysi. 0 jeigu kareivius, kuriems yra Jaučio fazė, pradėtų maitinti vien salotomis ir dar be druskos, jie nugeibtų kaip viščiukai.

 

 

Naivūs klausimėliai

 

1. Ar tikite, kad turite neįprastų,  fenomenalių savybių ir sugebėjimų, kuriuos vis tiek kada nors atskleisite ir išvystysite?

2. Ar dažnai užmiegate tikėdami, kad vis dėlto esama originalaus, nestandartinio visų gyvenimo problemų sprendimo būdo?

3. Ar apima keistas jausmas, kad tai jau yra buvę ir jūs jau esate buvęs čia?

4. Ar yra tekę patirti mistinių išgyvenimų?

 

KEPENŲ  MERIDIANAS

 

Aktyvumas paros metu: 1—3  val. Zodiako  ženklas: Ožiaragis. Tonizuojanti  spalva: tamsiai  mėlyna. Tonizuojanti  mantra: KCHT. Stimulas: žinios. Įvykiai: suprantami.

 

Ožiaragio fazės nustatymas sau ir kitiems

 

Žinių pakavimas j supratimus, teorijas, koncepcijas, filosofines sistemas.

Konstravimas.

Kritiškumas.

Žinojimas kas ir kaip yra teisinga.

Sėkmė proto konstrukcijose ir ginčuose.

Savo pasiūla.

Neigimas.

 

CHARAKTERIS

 

Tai įvairiausių mąstytojų, filosofų ir kitokių teoretikų fazė. Politikai kuria įstatymus, moralistai —  teisingus poelgius, konstruktoriai — įvairiausias konstrukcijas, o paprasti žurnalistai kritikuoja.  0miaragio pasaulėžiūra labai paprasta: ,,Teisinga yra tai, kaip suprantu ai pats, o jei tu supranti kitaip, tuojau tau įrodysiu”. 0miaragiui viskas turi būti pagrįsta faktais. Iš tiesų  bet kokia tiesa tėra tik konkretaus 0žiaragio proto konstrukcija, pagrįsta jo surinktais faktais. Bet neretai 0miaragis bando savo ties, primesti kitam. Triumfuoja, kai jo teorija pripažįstama. 0 jeigu ne, tada jis įrodinėja arba kritikuoja. Neretai į pagalbą pasikviečia Jaučio fazę ir panaudoja jėgą. Manau, yra tekę matyti, kai girti žmonės arba netgi politikai susiginčija, o po to pliekiasi. Retai galima sutikti žmogų, kuris, ko nors nesupratęs, kaltintų dėl to pats save ir vadintų save kvailiu. Dažniausiai atvirkščiai — kvailas esąs tas, kuris negali manęs išmokyti, išaiškinti, kuris mąsto, kalba ir jaučia kitaip.

Pozityvus 0miaragis nepertraukiamai save vysto, su- vokdamas, kad bet kokia galutinė išvada gali užkirsti galimybę naujiems atradimams ir tobulėjimui. Įsitikinimas savo teisingumu, neklystamumu užkerta keli, tam, kas nauja, ir stabdo vystymąsi. Pozityvus 0žiaragis, ką nors išmąstęs, sukūręs, išradęs, visados patvirtins, kad gali būti ir visiškai kitaip. Nesuprasdamas, negalėdamas pajausti, jis gali nurodyti to priežastį — save. Ir neatmesti to, kas atrodo neįmanoma ir neįtikėtina. Pavyzdžiui, jeigu negalite patys pereiti per sieną  arba vaikščioti vandeniu, tai nereiškia, kad tai neįmanoma. To tik nebuvo jūsų asmeninėje patirtyje, bet šiaip jau tai visai įmanomas dalykas. Tad jeigu ankstesnė Šaulio fazė buvo skurdi, tai ir 0miaragio fazė bus primityvi.

Nepatalogiškas 0miaragis niekados neprašys parodyti stebuklo, nes jis ir taip neatmeta galimybės, kad bet kokie stebuklai įmanomi. Jis visada viskuo įsitikina pats. Mergelei autoritetas tas, kurį pripažįsta milijonai, o 0žiaragiui vienintelis autoritetas yra faktas, patvirtintas asmenine patirtimi. Bet galutinė išvada: gali būti ir kitaip. Jeigu yra žmonių, kurie gali levituoti, prisikelti iš numirusiųjų ar daryti kitokius stebuklus, nepatalogiškas 0miaragis tos galimybės neatmeta, bet tik tada  pasitenkins tomis visomis hipotezėmis, legendomis ir kalbomis, jei patirs ir išgyvens pats. Mergelė vaikosi stebuklų, nes tai ypatinga, vertinga. 0miaragis pasisotina tik nuo pasitvirtinančių per asmeninę patirtį faktų. Jeigu kas nors daro stebuklus, tai nepatalogiškas 0miaragis nepavydi, jam nuo to nei šilta, nei šalta. Stebuklai — įmanomas dalykas, bet pasitenkinimas įmanomas tik kai pats padarysi stebuklą.. Juk svetimo gyvenimo gyventi neišeina. Man nėra tekę sutikti tokių žmonių, kurie, stebėdami kaip kitas kerta lašinius, darytųsi  sotesni. 0miaragis bet koki, intelektuali, informaciją priima tik kaip pasiūlymą pabandyti, o pasitenkina tik viską perleidęs per save. Taigi tikra yra tik tai, ką pats išgyveni, o visa kita yra manymai, nuo kurių sotus nebūsi. Gali kartoti kaip papūga  žodį ,,chalva”,  bet burnoj saldžiau nebus. Išorinis pasaulis turi pasitvirtinti organizmo pasaulyje, o vidinis organizmo pasaulis turi pasitvirtinti išoriniame pasaulyje. Jeigu kas nors tvirtina, kad yra saulė, tai šis faktas tegali pasitvirtinti, kai j, pamatysite. Kol nepamatėte, saulė tik  įmanoma, bet ne faktas. Anatomijos vadovėlyje esate matę kepenis, žarnas, bet kol patys tiesiogiai nepajusite savo vidinių organų, jie bus nerealūs, teoriniai.

 

PAT0D0GIJA

 

Jeigu žmogus daug kalba, skaito, pasakoja, aiškina, domisi įvairiausiomis miniomis, žaidžia šachmatais, ką nors konstruoja ar filosofuoja, tai jokios patologijos nėra. Pirmas simptomas, kad žmogus užstrigo 0žiaragio fazėje — visažinystė. Jeigu žmogus pradeda ginčytis, įrodinėti, jis tampa negebančiu kokybiškai bendrauti. Visažinis jūsų neklausys —  jis iš anksto žino, kad esate neteisus. Tai matyti pagal jo elgesį. Visažinis iš karto paprieštaraus: jūs jam žodį, jis — dešimt atgal. Dažnai tokiam sakoma: ,Daikas apie Yiev, pagalvoti, o tu vis ginčijiesi, įrodinėji, viskas tau ne taip”. Filosofavimas — tai ne patologija. Bet jeigu stengiesi būtinai ką nors įrodyti, tada jau didžiulė grėsmė centrinei nervų sistemai. Patologiniam 0miaragiui blaškosi mintys, o taikiniu tampa nervų sistema —  ją išsekina tie nuolatiniai ginčai ir įrodinėjimai. Tokiam žmogui gyvenimas tampa be skonio. žmogus viską žino, protingai kalba, o gyvenimo skonio nejaučia. Ir dar nervai pašliję... Patologiniam 0miaragiui dmiaugsmas ateina tik laimėjus gini, ir atradus teoriją. Jam atrodo, kad esama specialių žinių, kuriomis galima atsikratyti ligų ir išspręsti visas gyvenimo problemas. Mergelės fazės žmogų galima užstimuliuoti mada, Jautį — jėgos pranašumu, o štai 0žiaragiui visa tai bus kvaila. Jam svarbiausia yra suprasti.

 

 

Naivūs klausimėliai

 

1. Kodėl politikas, kritikavęs kitą politiką ir atsisėdęs į jo vietą, savęs nekritikuoja?

2. Ką iš tiesų kritikuojate, kai kritikuojate kitą?

3. Kieno tie neigiami bruožai, kuriuos atrandate kitame? Ar galite pastebėti kitame tai, ko neturite  patys? Ką  vystote savyje, bandydami įrodyti kitam savo tiesas?

4. Jeigu tvirtinate, kad gimėte, bet neprisimenate savo gimimo, tai jūsų gimimas —  realybė ar tik teorija, kuri, bando primesti tėvai, aplinkiniai? 0 visos kalbos apie mirtį, kurios pats nepatyrėte —  realybė ar teorija? 0 tai, kad esate čia ir dabar, realybė ar teorija? Kodėl jums nereikia patvirtinimų, įrodymų, kad jūs esate? Ar sutinkate, kad jūsų gimimas ir mirtis tėra tik teorija, o tai, kad jūs esate, —  vienintelė tikra realybė? Ar sutinkate, kad visada keičiatés išore ir vidumi?

Ar sutinkate, kad nėra nei gimimo, nei mirties, bet esate tai, kas kinta?

5. Ar dažnai svarstote, kad viskas galėjo būti  kitaip, kad galėjote pasielgti kitaip? Ar dingsta kur nors tai,  kas  jau įvyko, nuo jūsų galvojimo?

 

PLAUČIŲ MERIDIANAS

 

Aktyvumas paros metu: 3—5  val. Zodiako  ženklas: Vandenis. Tonizuojanti spalva: violetinė. Tonizuojanti mantra: CHM su užlaikymu po iškvėpimo. Stimulas : viskas, kas nežemiška.Įvykiai: vienijimas (abstrakcijų); niekada nebūna laimingų atsitiktinumų.

 

Vandenio fazės nustatymas sau ir kitiems

 

Masė (taisyklių, kūno, pscihikos )

Sunkumas (visuomenės normų).

Globalizmas (žmonija, visata ).

Aistringumas pagyrimams, meilikavimams, tiesos  patvirtinimams.

Labai jautri reakcija į kritiką

Savęs gynyba, išsaugojimas.

Savo teisingumo patvirtinimas.

Buvimas tik savyje. (Pastovus mėgavimasis buvimu savyje, galvojimas ).

Religingumas.

 

CHARAKTERIS

 

Nuo 3-ios iki 5-os valandos nakties žmogus taip giliai nugrimzta j save, kad jo kvėpavimo beveik nebesigirdi. žmogus būna visas paniręs j savo vidų ir jam išorinio pasaulio nebūna. Labai klaidinga nuomonė — esą jei žmogus miegąs, tai nieko neveikiąs. 0 iš tikrųjų jo viduje vyksta nepaprastai sudėtingi procesai, tik netreniruotas žmogus to nejaučia.

Vandenio fazė ruošia busim, rytinį atsidarymą. Jeigu žiema buvo šalta, tai vasara bus karšta. Jeigu visą  dieną daug fiziškai dirbote gryname ore, tai miegas bus gilus. Kuo gilesnė viena fazė, tuo gilesnė bus kita. Taigi nuo Vandenio fazės priklauso, kokios bus sąlygos  jūsų rytui. Vandenio fazė gali pasireikšti atitinkamoje situacijoje. Pavyzdžiui, gilindamasis į kokią nors teoriją, uždavinį ar filosofiją, žmogus pagaliau viską supranta kitaip ir jam tampa viskas aišku. žmogus  pasitenkina. Tai, kas suprasta, iškeliauja į vidinę saugyklą. Ir ateityje daugelį žmogaus veiksmų, poelgių priklausys nuo to, koki,  teoriją, taisyklę jis ,,suvirškino” per Vandenio fazę. žmogus veiks išoriniame pasaulyje remdamasis ,,suvirškintomis” teorijomis, sąvokomis, taisyklėmis kaip savaime suprantamomis.

Šis charakteris gali žmogui pasireikšti kaip nuolatinė egzistavimo forma. Yra tokių žmonių, kurie visada remiasi savo išankstiniais trafaretais kaip savaime suprantamais. Ir šiaip jau nebando peržiūrėti tų savo tiesų — jos dažniausiai peržiūrimos tik įvykus didelei nelaimei. Tiesų žlugimas būna nepaprastai skausmingas. Žmogus  būna tarsi nubudęs iš sapno, apstulbęs, suvokęs, kad iki visk, suprato ir gyveno ne taip.

0žiaragis suruošia žinias į gatavą produktą — schemas, teorijas, taisykles, įstatymus, ritualus, dorovės sąvokas. Ką 0žiaragis supakuoja, tą Vandenis ir pasiima. Todėl žmogus, įėjęs į Vandenio fazę, visk, supranta lengvai. Jam nereikalingi įrodinėjimai, logiški paaiškinimai. Vandenis supranta iš karto savaip, arba išvis nė nenori girdėti. Todėl Vandenis labai renkasi, su kuo leistis j diskusijas, o su kuo neverta net kalbėti. Vandenio fazė — tai paskutinė proto instancija. Todėl ji absoliuti ir globali. Vandenis suabsoliutina ir suglobalina viską, ką suprato ir išgyveno. Ir nieko kito jam negali būti. Esant Vandenio fazei, atrodo, kad viskas tėra tuštybių  tuštybė, tik blaškymasis ir sielos varginimas. 0 kiekvienas žmogus — tai mikrokosmosas beribės sukurtos visatos vandenyne. Taigi dabar aišku, iš kokios fazės garsioji frazė ,,Nieko naujo po saule”. Su tuo žmogus niekad nesutiktų esant žuvies ar kitai atsidarymo fazei, arba vaikas ar jaunas žmogus. Vandenis labai skausmingai reaguoja j bet koki, naujovę. 0 kadangi viskas, kas nauja, įmanoma tik per apmąstytas,  sąmoningas treniruotes arba nemalonumus, nesėkmes, tai Vandenis iš karto, kai atsiranda galimybė patirti ką  nors nauja, įjungia gynybinę reakciją.  Štai  daugybė užsienio turistų važiuoja j Indiją patirti stebuklų ir mokytis meditacijos. Visi žino, kad Indijoje žmonės yra skirstomi pa- gal kastas. Kiekvienas vakarietis hierarchistas mano, kad brahmanas — tai aukščiausia kasta, o šūdra —   žemiausia. Bet mamai kas žino, kad po šūdros eina muladhos. Muladhos —  tai amerikiečiai ir europiečiai. Kart, viena 58 metų neypatingo grožio ,muladha” iventykloje um gerus pinigus mokési meditacijos. Jai bemedituojant, belaukiant, kol ateis dvasingumas ir stebuklas, vienas gana jaunas indas kirkindamas ją čiuptelėjo už sėdmens. ,Muladha” pasibaisėjo — juk ji atvyko nusipirkti dvasingumo, o čia mat kažkoks indas grabalioja... Namo ji grįžo pilna nusivylimo. 0 galėjo sureaguoti kitaip ir tiesiog užmegzti su indu romaną. Galėjo įvykti kas nors nauja, bet išankstinis nusiteikimas tam sutrukdė...

Vandenis labai jautrus pastaboms, kritikai, kitokiai nuomonei. 0 nuo komplimentų alpsta. Vandeniui visada reikia, kad kas nors patvirtintų jo teisybę. Būna, kai vyras su žmona susipyksta; žmona bėga skųstis pas motiną, o vyras —  pas draugus. Jeigu motina patvirtina dukros ,,teisybę” — ,,Sakiau — nesiženyk.”, tai įvyksta Vandenio fazė. Kai kiek- vienas, įsitikinęs savo teisumu, paskui bando šnekėtis, tai bendravimas nesiseka. Būna tokių  žmonių —  kai kas nors atsitinka, jie visada kartoja: ,Ar nesakiau, kad taip bus?..” Žmogus, įėjęs giliai į Vandenio fazę, vis ką nors mąsto ir mėgaujasi tokiu buvimu. Pavojus atsiranda tada, kai per ilgai

šioje fazėje užsibūnama.

Pozityviai besivystanti Vandenio fazė gali atvesti prie religingumo. Jeigu žmogus iš tiesų tampa religingas, tai jau nemažas žingsnelis išmintingumo link. Jėzulio, prikalto prie kryžiaus, toks žmogus niekada nekamuos prašymais padėti

išlošti loterijoje arba parūpinti naują baldų komplektą. Nes iš tiesų religingas žmogus neturi ko prašyti —  jis visk, jau turi. Ir niekad nedejuoja, kad kryžius per sunkus. Kaip sakė Kristus: ,,Mano jungas saldus ir lengvas, imkite jį ir neikite”. Religingam žmogui gyvenimas saldus. 0 kam saldu,

to akys šypsosi. Kam lengva, tas išsitiesęs vaikšto. Religingasis nekritikuoja ir kitų dėl savo tiesos į skalbimo mašiną nekiša. Nuo gėrio jis būna atsiribojęs, o blogį pripažįsta, bet pats jam netarnauja. Mergelės fazės žmogui popiežius yra pirmas žmogus po Dievo, o religingam Vandeniui tiek popiežius, tiek nuteistasis iki gyvos galvos tėra Dievo vai-

kai. Jam nėra hierachijos. Kai apaštalai susiginčijo, kuris iš jų bus viršesnis dangaus karalystėje, Jėzus Kristus parodė pirštu į vaiką ir pasakė, kad kol jie netapsi, kaip šis mažutėlis, tol išvis neįeisi, į dangaus karalystę. Kristus buvo griežtai prieš hierarchiją, nes ji ir padaro žmogų vergu.

Taigi pozityvus Vandenis turi šansą  nuropoti iki dangaus karalystės durų  rankenos. Bet atsidaryti jos gali tik perėjus į ,,nušvitimo” fazę. Juk dangaus karalystė — ne aukštai virš debesų, bet mumyse, kaip sakė Kristus. Vandenio fazė yra paskutinė žmogaus proto brendimo fazė. Po to protas pergimsta iš naujo ir tampa išmintingas, nušvitęs. Krikščionis ieško savyje dangaus karalystės, budistas —  nušvitusio Budos proto, o krišnaistas — Krišnos sąmonės. 0 tas, kuris visko nori, bet nieko nedaro, vien tikėdamasis, kad jo norai kada nors išsipildys, —  tas tegaus didelę špygą.

0žiaragis žinias ,,pakuoja” j teorijas, o Vandenis tas teorijas, supratimus, abstrakcijas vienija j vien,. Vandenio fazėje protas išvystomas taip, kad stengiantis k, nors apmąstyti, suprasti, ateina toks supratimas, kai tampa viskas iš karto aišku. Gauni vien, atsakymą iš karto į visus klausimus. Apie tokį žinojimą nejučia svajoja visi intelektualai 0miaragiai. Reikia suvokti, kad nėra pastovios plaučių meridiano fazės

— pavyzdžiui, pastovaus, garantuoto religingumo. Jeigu kas nors jums apspjovė išblizgint,  batą ir jūs su džiaugsmu tai priėmėte kaip Dievo vali, arba gerą progą pajudinti sutingusią nugarą, jeigu pasilenkėte ir nusivalėte, tai religingumas pasireiškė. Bet jei pajutote pažeminimą ir pradėjote plūstis arba paleidote į darbą kumščius, tai religingumas nepasireiškė. Lygiai tas pat ir su kitomis fazėmis. Nėra pastovių fazių. Gyvenimas kiekvienu momentu gali patikrinti, kokia dabar jūsų fazė. Būna, kad žmogus įsivaizduoja esąs nušvitęs, bet gyvenimas lengvai įrodo, kad yra ne taip.

 

PAT0L0GIJA

 

Nuolat giliai paniręs į save ir susimąstęs žmogus gali tapti neveiklus kasdieniame gyvenime. Gerai, kad šventieji kaip ir paprasti žmonės nori valgyti — tuo visi susilyginame. Bet jeigu eilinis žmogus kasdien neša šventajam kotletus, o tas niekur nedirba, vien tik meldžiasi, tada jau lygybės nebėra. Taip galima tapti ne tik šventuoju, bet ir šventuoju veltėdžiu.

Taigi patologiškam Vandeniui gana nelengva pačiam užsidirbti duonai. Nes jis nesugeba išsikapanoti iš gilaus panirimo j save. Būsena tokia, kad nesinori nė piršto pajudinti. Galiausiai toks žmogus pradeda visk, aplinkui neigti ir kritikuoti. Jis pripažįsta tik senus gerus laikus, tik ankstesnę savo patirtį. 0 nuo dabarties jam įsijungia gynybinė reakcija. Tokie žmonės kritikuoja visus, kurie nepritaria jiems, ir visada pasiruošę duoti atkirtį. Jie leipsta nuo komplimentų ir skausmingai reaguoja į menkiausią pastabą. Patologiškam Vandeniui, jeigu jis neatsinaujina, gali prasidėti ir psichinės ligos, haliucinacijos. Jis gali matyti įvairius nesamus vaizdus arba girdėti balsus, užuosti kvapus, jausti prisilietimus, kurių nėra. Neretai tokie žmonės pasakoja, kad yra susidūrę su ateiviais iš kosmoso ir t.t. Bet iš tiesų jie nieko naujo, papildomo neturi. Jeigu įvyktų nušvitimas, tai žmogui atsirastų  ir naujos, papildomos savybės. Pamėginkite paprašyti kokio nors bendraujančiojo  su ateiviais  padaryti  bent porą  pritūpimų — jam tai bus didžiausias vargas. Tokie žmonės teturi tik krūvą lozungų apie aukščiausiąją tiesą, dvasingumą arba savo teisybę, o nieko daugiau nesugeba. Patologiškas Vandenis atmeta konkrečius kasdienius dalykus ir rodo pirštu į kosmosą. 0 neretai ir gąsdina tuos, kurie supranta gyvenimą ne taip, kaip jis. Jautis gąsdina kumščiu, o Vandenis

— apokalipse, dievo pirštu, kosminėmis katastrofomis, pragaru, globaliais dalykais. Toks žmogus tampa abejingas savo konkrečiai kasdienybei — juk viskas esą niekinga, palyginti su globalinėmis žmonijos problemomis, o ir visi aplinkui yra paskendę nuodėmėse.

Visos Vandenio ligos susijusios su savęs dirginimu, stūmimu atgal į 0žiaragio fazę. Tiesų peržiūrėjimas arba kova už tas tiesas atveda, sukelia konkretų neigimą. Pirmiausia gali prasidėti plaučių ligos, alergijos, polinkis j peršalimo ligas. Jeigu 0miaragis pristato Vandeniui skurdžias tiesas, tipiškas nuo ciklo iki ciklo, tai kūnas tampa sukaustytas. Gali prasidėti artritai, druskos, reumatai.

 

 

Naivūs klausimėliai

 

1. Ar dažnai pagalvojate, kad jūsų problemos, palyginti su kitų ir viso pasaulio problemomis, yra juokingos?

2. Kokios fazės yra jūsų pažįstamiems? Ar jų ligos ir gyvenimo įvykiai sutampa su jų charakteriais?

3. Ar jūs linkęs skųstis, dejuoti, ieškoti, kas kaltas dėl jūsų nelaimių?  0 gal tai jūsų fazė ir priežastis  —   jūs pats? Išsiaiškinkite, kokioje fazėje ir patologijoje jūs užstrigote.

4. Ar neatiduodate pirmenybės kokiai nors ar  kelioms fazėms?

5. Ar yra fazių, į kurias įeinate labai retai, arba kurių išvis nebūna jūsų gyvenime?

 

 

 

ŽM0GAUS  FAZIŲ IR  FUNKCIJŲ   KAIT0S  PAVYZDŽIAI

 

Žuvis. Susižavėjo kalnų vaizdu. Dvasinis jausmų pakilimas.

Avinas. Atsirado įdvasėjimas, tikėjimas galimu išsipildymu.

Jautis. Paskata, protrūkis. Įkopimo pradžia.

Dvynys. Tam tikras persisotinimas judėjimu. Sustojo. Atsigręžė. Patenkintas apžvelgė besidriekiančius apačioje vaizdus.

Vėžys. Tai, kas užpildė, vėl stimuliuoja pirmyn. Tačiau atsiranda skirtingi kelių (ne tik praeiti) suvokimas.

Liūtas. Pasiekta viršūnė. Gėrėjimasis. Apžvalga. Lengvas sklendimas viri pasaulio.

Mergelė. Nerimas dėl ,,pažymio”, suvenyrų. Ypatingų grožybių atsiminimas. Garantuotas nusileidimas.

Svarstyklės. Pasitenkinimas užpildžiusiu, vertu, nepakartojamu po sėkmingo nusileidimo.

Skorpionas. Svajonės patirti dar gražesnes ir nepaprastas pasaulio viršūnes (prie laužo).

Šaulys. Tikėjimas, kad taip ir bus. Pasirengimas padidinti šį prašmatnumą..

Ožiaragis. Užrašai, aptarimai, įkvepiantys pasakojimai, planai.

Vandenis. Saugojimas (atminimui, užrašuose kitiems).

 

Žuvis.  Laukiamas perspektyvus reikalas. Išankstinis džiaugsmas būsimomis sėkmėmis. Įdvasėjimas.

Avinas. Pasitikintis pradėjimas. Abejonių nebuvimas. Svaiginantis žavėjimasis perspektyva.

Jautis. Tikslingi veiksmai. Protrūkiškumas. Veržlumas. Brovimasis.

Dvynys. Stabtelėjimas. To, kas pasiekta, apžvelgimas (bet neapgalvojimas).

Vėžys. Nauja paskata po apžvalgos. Tiesioginiai veiksmai. Pasitikėjimas. Kontaktiškumas.

Liūtas. žavėjimasis atliktu darbu. Apžvalga. Visi niuansų aprėpimas.

Mergelė. Sėkmės įtvirtinimas įstatymais, taisyklėmis, paraiškomis, prestižu.

Svarstyklės. Pasitenkinimas tuo, kas įgyta, įtvirtinta ir garantuota.

Skorpionas. Naujas iliuzinis svajų, spėlionių apie galimybes polėkis.

Šaulys.  Tikėjimas tuo. Nauji darbi ketinimai.

0žiaragis. Šnekos, planai, pagrindimai, teorijos, grafikai,

dokumentų apiforminimas.

Vandenis. Saugojimas. Kapitaliniai įdėjimai. Santaupos. Fundamentalumas.

 

 

TESTAS

Kiekvienas galite pažvelgti j save ir sužinoti, kokia dabar jūsų fazė. Bet koks įvykis būna joks, nulinis. Pavyzdžiui, ši knygelė nei bloga, nei gera —  tai tik paprasčiausia krūva lapų su ženklais. Bet kiekvieno žmogaus reakcija į šią knygą bus skirtinga — priklausomai nuo to, kokia jam dabar fazė.

 

1. Žuvis.

Žuvims dėl to tik lengviau, kad atsiranda žmonių, atskleidžiančių nauji  gyvenimo šaltinių.  Žuvis  bus susižavėjusi ir sveikins šios knygos atsiradimą.

2. Avinas

Avinui gyvenimo šaltinių  netrūksta, jie vienas už kitą spalvingesni. Ši knyga jam niekuo nebus pranašesnė už gėles, arbatos puodelį ir paprastus žmones.

3. Jautis

Jautis į visus kalbančiuosius  ir rašančiuosius  išvis nereaguoja. Bet jis jautrus 0žiaragiui, kuriančiam įstatymus. 0 įstatymų  nesilaikymą  Jautis pasistengs užgniaužti. Taigi Jaučio reakcija į šią knygą priklauso nuo 0žiaragio. Jeigu koks nors politikas paskelbti, kad ši knyga kelia grėsmę visuomenės sąmonei, tai Jaučio ( pavyzdžiui,  policijos ) reikalas būti nubausti pažeidėją.  0 jeigu 0miaragis paskelbti  apie šios knygos reikšmingumą visuomenei, tai Jaučio darbas būti saugoti. Beje, siekdamas savo pergalių, Jautis ir pats puikiai moka išnaudoti tai, kas reikšminga.

4. Dvyniai

Dvyniams svarbiausia, kad viskas vykti taikiai ir ramiai. Dvyniai nepastebės, kad ši knyga būti kuo nors ypatinga, bet jis matys,  kad šios knygos autorius irgi yra žmogus, tad ir jį reikia užjausti. Jeigu autorių kas nors uitų,  persekioti,  tai Dvyniai šaukti  apie gailestingumą. Jeigu lydėti sėkmė, tai Dvyniai išspaustų ašarą.

5. Vėžys

Vėžys vadovaujasi lygybės išmintimi, todėl jis džiaugiasi viskuo, bet niekam neatiduoda pirmenybės. Jei šios knygos autorius pretenduoti  į išminčiaus  vietą, tai Vėžys iš karto su tuo sutikti. 0 kodėl gi ne —  juk būna išminčių, štai dar vienas... Jeigu autorius paskelbti,   kad parašė šią knygą iš neturėjimo ką veikti, tai Vėžys pritarti, kad būna ir taip. Bet jam ši knyga dėl informacijos pravers.

6.  Liūtas

Liūtas pripažįsta viską, kas įvyksta. Tai jo charakterio esmė. Jei kas nors atsitinka, vadinas, gyvenimas — ,,už”. Manyti, kad tai galėjo neįvykti, kad galėjo būti viskas kitaip, Liūtui yra juokinga. Jeigu ši knyga išleista — taip ir turėjo būti. Ir tai tik dar vienas įrodymas, kad gyvenimas neišsemiamas.

7.  Mergelė

Jei Mergelė dar nebuvo susidūrusi su panašia tema, tai ji įsiklausys, kas apie šią knygą ir jos autorių kalbama visuomenėje. Ar žinomas autorius, ar jis yra hierachijoje? Ar visuomenė vertina šią knygą? Jeigu Mergelė pati rašo arba uždirba pinigus iš šios temos, tai ji įžvelgs konkurentą. Jį apims pavydas, ji ims neigti t, konkurentą. Bet Mergelė neturi priemonių,

todėl ji gali kreiptis į 0žiaragį, kad šis sukritikuoti. Nes tik 0žiaragiai kritikuoja, ji rankose yra visos kritikavimo priemonės — televizija, spauda. Jeigu 0miaragiui pavyks sukritikuoti, tada jau viską užbaigti teliks Jaučiui. Beje, nereikia manyti, kad 0žiaragis, Mergelė, Jautis —  būtinai atskiri žmonės. Visi trys gali būti viename žmoguje. Pavyzdžiui, apėmus pavydui, žmogus pradeda kritikuoti ir ieškoti galimybių pakenkti.

7.          Svarstyklės

Jei Mergelė nesuras šioje temoje vertybės arba dar vienos galimybės pažengti vienu hierarchijos laipteliu aukščiau, tai Svarstyklės užsidarys nuo šios knygos kaip nuo nereikalingo šlamšto. Bet jei Mergelė čia įžvelgs ką nors vertinga, tai Svarstyklės dėl visa ko nusipirks ir pasidės ant lentynos. Juk daiktas vertingas ir valgyti neprašo.

8.          Skorpionas

Skorpionas bus susižavėjęs. Juk tai jo instrumentas — prasiskverbti į gelmę to, kas neįprasta. Be to, žadami nauji jausmai ir savybės, o Skorpionui nepakanka to, k, jau turi, jam duok dar —  pats nežino, ką. Jis įsitikinęs, kad naujos savybės ir jausmai gali išaukštinti žmogų iki kosminio lygio.

 

9.       Šaulys

Šaulys pasistengs įsigilinti į šią neįprastą temą. Jis įžvelgs šioje knygoje ne tik galimybę atsikratyti ligi, nelaimių, bet ir perspektyvą. Naujos žmogaus savybės yra nuo- stabu ir jis sutinka dėl to su Skorpionu. Bet Skorpionas neįžvelgė, kad tai gali supaprastinti daugelį žmonėms aktualių dalykų. Vietoj fantastikos Šaulys mato aiškų instrumentą, prieinamą kiekvienam. Šaulys su šia naujove kreipsis j 0miaragj. Mergelė apkalbėjo, Šaulys siūlo kaip unikali, naujovę, o va 0žiaragis ilgai kasysis sprandą,  nežinodamas ką nuspręsti —  supeikti ar pripažinti reikšmingu.

10.  0miaragis

0miaragis pats yra visokių teorijų ir metodų specialistas. Bet visos jo teorijos yra konstruojamos tik iš tų vertybių, kurias ištraukia Mergelė. Jeigu Mergelė 0žia- ragiui nurodys šią knygą kaip vertybę, tai 0žiaragis gali irgi ką nors iš čia panaudoti savo teorijoms ir koncepcijoms. Bet jeigu Mergelė ir Svarstyklės bus nusiteikusios priešiškai, tai 0žiaragis savo teorijose sarkastiškai sukritikuos šios knygos autorių ir jo teiginius — girdi, to betrūko, kad kiekvienas pradėti rašyti ką nori ir dar klaidinti žmones...

11.  Vandenis

Jeigu 0žiaragis "supakuos” šią temą kaip reikšmingą visam pasauliui, tai Vandenis ją iš karto ,,prarys” ir saugos kaip visai žmonijai priklausančią vertybę. Bet jeigu 0žiaragis sarkastiškai sukritikuos, tai Vandenis iš karto pareikš, kad ši knyga esanti velnio sėkla ir tokių rašytojų esą reikia, saugotis, kad jie neklaidintų žmonių.

 

     Copyright 2008 Joga.
Visos teisės saugomos